Achterhoek West

Kom erbij en blijf erbij in Doetinchem

Coalite 'Erbij Doetinchem' opgericht


Coalitie Erbij – van werkgroep naar vereniging. 

In juni 2017 is het samenwerkingsverband Coalitie Erbij Doetinchem opgericht om activiteiten tijdens de  landelijke Week tegen Eenzaamheid samen lokaal te organiseren. Maar dit werd al snel breder getrokken. Het is namelijk niet alleen belangrijk om erbij te kómen, maar vooral ook om erbij te blíjven! En om de vele activiteiten die al worden georganiseerd beter zichtbaar en duurzaam bereikbaar te maken, ook na deze week.
 
De werkgroep bestaat uit zes kernleden: Diaconaal Platform Doetinchem, Humanitas Achterhoek West, Mantelzorgcarrousel Klavervier, Senioren Ontmoetingspunt, Stadskamer en de Vrijwilligerscentrale Doetinchem, onderdeel van Buurtplein. Daarnaast zijn of worden zoveel mogelijk andere maatschappelijke organisaties betrokken als lid zoals de partners van het Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten Doetinchem, Bibliotheek West Achterhoek etc.
 
Coalitie Erbij Doetinchem én de website blijven dan ook na de Week tegen Eenzaamheid actief. 
 
Het originele plan was dat de verantwoordelijkheid voor de coalitie en de website bij toerbeurt werd gedragen door de organisaties die zijn aangesloten bij het Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten Doetinchem, maar er bestaan inmiddels andere ideeën. 
 
Het doel van de coalitie is eenzaamheid terugdringen door, onder andere, het bestaande brede aanbod aan maatschappelijke activiteiten in Doetinchem up to date en bereikbaar te houden voor alle inwoners. Dit draagt bij aan actief en beter gebruik van het bestaande aanbod en daarnaast doelgerichte interventies op te zetten. 
 
Krachten verenigen! De werkgroep van “Coalitie Erbij”  denkt er aan een            vereniging op te richten. Tegelijkertijd roept de werkgroep alle andere organisaties op om deel uit te maken van die vereniging; “Kom Erbij in Doetinchem” en aan te    geven in welke mate zij willen participeren (lid / deelnemer werkgroep / bestuur). Denk je alvast na over deelname?
 
Op 19 januari, tussen 15.00 uur en 16.30 uur, zal de werkgroep een nieuwjaarsreceptie organiseren om te vieren dat de samenwerking wordt voortgezet. Een uitnodiging hiervoor volgt
 
Dus sluit aan en wil je ook onderdeel zijn van de Coalitie Erbij Doetinchem? Laat je dan verder informeren en wees welkom tijdens de nieuwjaarsreceptie!