Naoberkring Achterhoek

Medio januari is in Doetinchem de eerste telefoonkring van Naoberkring Achterhoek gestart. De Naoberkring Achterhoek bestaat uit een Telefoonkring, die uitgroeit tot Vriendenkring, met daaraan gekoppeld een Maatjeskring uit dezelfde buurt. De telefoonkring draagt met de dagelijkse belronde bij aan een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij de deelnemers, die alleenwonend zijn en niet dagelijks contact hebben met anderen en niet structureel dagelijks bezoek ontvangen.

Terug naar het nieuwsoverzicht