Onze vrijwilligers

We hebben 3 soorten vrijwilligers: Uitvoerende vrijwilligers, coördinerende vrijwilligers en bestuurlijke vrijwilligers.

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is of die net uit de gevangenis komt. Of je helpt iemand met zijn Nederlands of met het ordenen van de administratie.

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Zij kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, districten en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast  bedenk je nieuwe activiteiten en doe je aan fondsenwerving. Ook onderhoud je contact met de lokale omgeving.

Als vrijwilliger van Humanitas ga je goed geschoold aan de slag.

Wat bieden we je?

Al onze vrijwilligers gaan goed voorbereid aan de slag. Je volgt een basisscholing en woont een introductiebijeenkomst bij. En zo nodig krijg je ook één of meerdere vervolgtrainingen. Ook krijg je persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen. Ook kun je terugkombijeenkomsten bijwonen.

Natuurlijk ben als vrijwilliger bij ons WA-verzekerd tijdens je werk bij Humanitas WA-verzekerd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je ons bellen: 06-83563160

of een bericht sturen: achterhoekwest@humanitas.nl