Coördinator  Vriendschappelijk Huisbezoek

Taken van de coördinator:

  • mede zorg dragen voor de selectie en begeleiden van deelnemers en vrijwilligers en functioneren als eerste aanspreekpunt voor hen;
  • huisbezoeken afleggen bij aspirant deelnemers;
  •  koppelingen tot stand brengen tussen deelnemers en vrijwilligers;
  •  bijwonen van de thema-avonden van de groep vrijwilligers die worden geleid door een professionele trainer en meewerken aan terugkombijeenkomsten van de groep;
  •  regelmatig contact hebben met en rapporteren aan de hem/haar begeleidende professional van Humanitas;
  •  registreren en administreren met betrekking tot deelnemers en vrijwilligers;
  •  meedenken in beleidskwesties.

Werksoort

begeleiding, algemeen

Activiteit

hulpverlening

Doelgroep

volwassenen

Werktijden

zelf te bepalen, met een gemiddelde van 8 uur per week

Werk uren

8 uur per week

Periode

week

Begin datum

zo spoedig mogelijk

Bijzondere voorwaarden

de coördinator heeft goede sociale vaardigheden en kan genuanceerd denken; hij/zij committeert zich aan de waarden van Humanitas en het daaruit voortvloeiende beleid; in verband met de af te leggen huisbezoeken is het nodig te kunnen beschikken over eigen vervoer; de coördinator is bij voorkeur woonachtig in Doetinchem of Bronckhorst

Inwerk methode/begeleiding

de coördinator wordt ingewerkt door de eindverantwoordelijke professional

Scholing

training door Humanitas 

Onkostenvergoeding

onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten en een reiskostenvergoeding voor gereden kilometers

Overige bijzonderheden

specifieke deskundigheden op het gebied van organisatie. improvisatie, kennis van de sociale kaart en kennis van vraag en aanbod; hij/zij is de spil van de activiteit in organisatorische zin; het werkgebied voor deze activiteit omvat de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst

Aantal gezochte vrijwilligers

1

 Nadere informatie voor beide vacatures: Marianne de Veer, 06-57552508, m.deveer@humanitas.nl

Terug naar overzicht