Humanitas Taalactivering

Een constructieve manier om het probleem van vroege taal- en leerachterstand aan te pakken.

Taalactivering is een project dat Humanitas aanbiedt om jonge kinderen en ouders  de mogelijkheid te geven om samen het probleem van vroege taal- en leerachterstand op een constructieve manier aan te pakken.

Taal speelt binnen het project een belangrijke rol. Daarbij willen we werken om de taalvaardigheid bij een groot aantal kinderen te verbeteren en ook de ouders te tonen hoe ze hun kinderen in hun taalontwikkeling kunnen ondersteunen.

Ons hoofddoel is een taal- en leerachterstand vermijden en bestrijden zodat zij beter aansluiting vinden bij het bestaande schoolaanbod en hun onderwijscarrière een betere start kan maken Humanitas werkt met 17 vrijwilligers om alles gestalte geven

De doelgroep bestaat uit twee onderdelen:

  1. Taalactivering en woordenschatverbetering voor jonge kinderen  van ouders voor wie Nederlands niet de thuistaal is en waarvan de ouders proberen om het Nederlands te leren. Aanmeldingen komen vooral via vluchtelingenwerk binnen.

  2. Koffieochtenden waarbij het voorlezen en taalstimulering voorop staat. Hierbij zijn geen drempels en staan we open voor alle ouders die het ook fijn vinden om elkaar binnen een buurt te ontmoeten. Maar voor ons staat centraal dat we het taalgevoel van jonge kinderen willen stimuleren naast de positieve ervaringen en geborgenheid die het geeft als ouders hun kind voorlezen. De koffieochtenden zijn maandelijks in Oldeberkoop, Haulerwijk, Appelscha en Oosterwolde.