De Stellingwerven

Over ons

Wat doet afdeling De Stellingwerven?

Humanitas De Stellingwerven komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek) en persoonlijk (van-mens-tot-mens).

HET BESTUUR

Bert Dopstra            voorzitter

Hieke Scheltens        penningmeester

vacant                     secretaris

Rikus Hermelink        algemeen lid en vicevoorzitter

Blijke Hoogenberg     algemeen lid

Jetske Kloosterman   algemeen lid

Nico Mourik               algemeen lid