De Stellingwerven

Coordinator vrijwillig huisbezoek

Doelgroepen: 
mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, ouderen 55+

Activiteiten:       bezoekwerk, maatjeswerk, persoonlijke aandacht

Voorzieningen:   WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing en reiskostenvergoeding

Tijdsbesteding:   1 - 2 dagdelen per week

Het werkgebied van de activiteit omvat de gemeente Weststellingwerf De vrijwilligersbijeenkomsten vinden plaats in Noordwolde.

 Taken en werkzaamheden De coördinator organiseert de activiteit Vrijwillige thuishulp (VTH), is verantwoordelijk voor het selecteren van vrijwilligers, de kennismakingsgesprekken met deelnemers, de koppeling tussen vrijwilligers en deelnemers, de coördinatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de vrijwilligers. Hij/zij zorgt voor de agenda en de uitnodiging van het overleg met de vrijwilligers en leidt het overleg. Ook zorgt hij/zij voor de contacten met collega coördinator,  andere organisaties en met het afdelingsbestuur.

Vaardigheden en kwaliteiten Op basis van respect en gelijkwaardigheid ondersteuning kunnen bieden. Interesse hebben in mensen en problemen van zich af kunnen zetten. Goed kunnen luisteren. Beschikken over organisatorische kwaliteiten, mensen in kunnen schatten en als persoon kunnen enthousiasmeren en binden. Je moet kunnen omgaan met de grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele hulpverlening.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je levert een zinvolle bijdrage aan het bevorderen van het welzijn van je medemens. Je hebt contact met verschillende soorten deelnemers, vrijwilligers en andere organisaties. Je kunt gebruik maken van het scholingsaanbod van Humanitas.

Wil je meer informatie bel dan  met  Nel de Jong ( coördinator VTH Ooststellingwerf) 06-20104197,  of mail naar: neldejonghumanitas@gmail.com.

Wil je als coördinator aan de slag dan kan je contact opnemen met secretariaat: destellingwerven@humanitas.nl .   

Terug naar overzicht