De Stellingwerven

Vrijwillige Coördinator Thuisadministratie

Vrijwillige Coördinator Thuisadministratie voor Weststellingwerf

De coördinator houdt zich bezig met de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers en verzorgt de intakes van cliënten die hulp zoeken bij het op orde brengen van hun financiële administratie. Je zorgt voor de juiste koppeling tussen vrijwilliger en deelnemer. Onze deelnemers zijn mensen die tijdelijk ondersteuning en begeleiding nodig hebben om weer zelfstandig grip te krijgen op hun financiële- en administratieve situatie.

Werkzaamheden coördinator

Als coördinator ben je aanspreekpunt voor onze vrijwilligers van de groep Thuisadministratie en biedt je hen ondersteuning en begeleiding bij hun werkzaamheden. Je bent vraagbaak voor de vrijwilligers en verantwoordelijk voor koppeling tussen vrijwilliger en deelnemer. Je organiseert vrijwilligersbijeenkomsten, regelt opleidingen en houdt de administratie bij. Je onderhoudt namens Humanitas Thuisadministratie regelmatig externe contacten. Je hebt contact met het bestuur en met collega coördinatoren.

Wat vragen wij van een coördinator

Je functioneert op HBO-niveau, kan goed met mensen omgaan. Je bent daadkrachtig en hebt affiniteit met de doelgroep. Je hebt respect voor normen en waarden van anderen en onderschrijft de waarden van Humanitas; gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, betrokken en vraaggericht werken. Je bent vaardig met Word, Outlook en Excell en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie. Je woont in de gemeente Weststellingwerf en bent maximaal een dag per week beschikbaar.

Wat bieden wij:

  • vergoeding van de reiskosten;
  • eigen keuze in de indeling van de werkzaamheden;
  • deskundige begeleiding;
  • specifieke trainingen en cursussen;
  • interessant, zelfstandig en zinvol werk;
  • waardevolle contacten met cliënten en vrijwilligers;
  • de kans om unieke leerervaringen op te doen. Die eventueel je mogelijkheden op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

Aanmelden of meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan zien we je Meer informatie over Humanitas en onze afdeling is te vinden op onze website: www.humanitas.nl/afdeling/destellingwerven

Terug naar overzicht