Vrijwilligers

Humanitas is altijd op zoek naar vrijwilligers die mensen die ondersteuning nodig hebben tijdelijk bijstaan. Ook u kunt bij Humanitas als vrijwilliger aan de slag

 Humanitas De Stellingwerven kent drie soorten vrijwilligers:

- uitvoerende

- coördinerende

- bestuurlijke

Elk soort vrijwilliger heeft zijn eigen rol bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Wilt u als vrijwilliger inspringen om een mantelzorger even de adempauze te bieden die hij soms zo hard nodig heeft? Heeft u tijd en zin om een luisterend oor te bieden of vanuit uw expertise een informatiebijeenkomst te organiseren? Meld u dan aan als vrijwilliger.

Wat biedt Humanitas?

Als vrijwilliger bij Humanitas wordt u ondersteund en begeleid door een coördinator. Ook kunt u rekenen op cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten. Zo kunnen we samen met u deskundigheid en kwaliteit bieden aan de deelnemers.