Wat we doen

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig en intensief voor een ander? Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas biedt praktische en emotionele steun, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact. Ook voor informatie en advies aan professionals.

Logeerhuis De Opstap

Na een ziekenhuisopname niet rechtstreeks naar huis, maar eerst bijkomen in logeerhuis De Opstap. Het logeerhuis is ook  bedoeld om overbelaste mantelzorgers even adempauze (respijt) te geven. 

Levensverhaal

Je verhaal delen met anderen kan van grote waarde zijn voor jezelf en voor anderen, of je nu al een heel leven achter je hebt of nog midden in het leven staat. Een vrijwilliger kan je helpen (een deel van) je levensverhaal vast te leggen.

ER ZIJN - Vriendschappelijk Huisbezoek

ER ZIJN - Vriendschappelijk Huisbezoek biedt ouderen en mensen met een chronische ziekte regelmatig gezelschap en contact wanneer zij niet meer in staat zijn dit zelf te organiseren. Bijvoorbeeld om een mantelzorger te ontlasten.

Vrijwilligers & Dementie

Vrijwilligers bieden mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers ondersteuning in de thuissituatie.

Netwerkvrijwilligers

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren. Dankzij netwerkvrijwilligers pak je  de draad weer op. Bijvoorbeeld na een ziekte, of na de tijdrovende zorg voor een ander. De aandacht en begeleiding is helemaal op jou gericht: wat zijn jouw wensen? 

Taalondersteuning

Vluchtelingen die zich in Groningen gevestigd hebben kunnen met de Nederlandse taal oefenen. Binnen Taalondersteuning bieden we taalcoaches, conversatiegroepen en Taalcafé's. Wil jij meehelpen als taalcoach? Dat kan!

Taalcafé

Beter Nederlands leren praten? Kom langs in het Taalcafé steunen je graag. Elke donderdag bij Humanitas en elke woensdag in Selwerd.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Maatschappelijke Begeleiding helpt vluchtelingen die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Onze vrijwilligers helpen je je weg te vinden in Nederland. 

Thuisadministratie LEFO

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer greep op.   

Maatjes psychiatrie/licht verstandelijke beperking

Het Maatjesproject is voor mensen die zelfstandig wonen of onder een vorm van begeleid of of beschermd wonen vallen. Soms is het lastig contact te maken en te houden of er alleen op uit te gaan. Een maatje kan je helpen.

Maatjes Van Mesdag en ex-gedetineerden

TBS-gestelden die op onbegeleid verlof mogen en ex-gedetineerden die nog onder toezicht van de reclassering staan kunnen een maatje aanvragen via Humanitas.

Vriendschapskringen

De Vriendschapskring is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, autisme en aanverwante stoornis en ADHD (Brainstorm). Er is veel ruimte voor gezelligheid: naar ‘n film of museum, wandelen; activiteiten waarbij jij leuke mensen ontmoet.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie  geeft de zieke aanvullende ondersteuning, tijd en aandacht en helpt de taak van de mantelzorger te verlichten. 

Hospice Gasthuis Groningen

Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 biedt sinds 1999 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer aan mensen met een terminale ziekte.

Steun bij verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Home-Start

Home-Start biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen. Het jongste kind is jonger dan 18 jaar. Een vrijwilliger biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Voorlezen

Een vrijwilliger van Humanitas Voorlezen leest bij jou thuis voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jou zelf als je zelf de taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Mooie Middag Maatjes

Een tijdelijk steuntje in de rug voor ouders en kind. Dat doen we door het kind of de jongere te koppelen aan een vrijwilliger, een Mooie Middag Maatje, om samen leuke dingen te ondernemen en te ontdekken.

Studiemaatjes

Studiemaatjes biedt ondersteuning aan studenten van het mbo, hbo of universiteit. Een maatje komt één keer per week samen met jou studeren.

Jonge Mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers is er voor jongeren die voor een ziek familielid zorgen. Wij organiseren leuke activiteiten zodat je je zorgen even kunt vergeten. 

Kindervakantieweken Groningen

De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende kindervakantieweek. Als vakantie er door omstandigheden niet in zit. Naast groepsweken kunnen ze ook op vakantie bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even tussenuit.

Sinterklaasactie

De Humanitas Sinterklaasactie regelt voor elk kind ‘n cadeautje, als ouders ‘t niet breed hebben. Want ieder kind telt mee. Vrijwilligers kopen voor hen passende cadeautjes aan de hand van hun verlanglijstjes en leeftijden. Zo krijgen ook zij ‘n fijne Sinterklaasavond. Voor kinderen tot 12 jaar.

Hulpdienst

Hulp nodig bij klusjes in en om het huis? Zelf niet (meer) in staat om dit te doen? Onze vrijwilligers van de Hulpdienst helpen je graag. De Hulpdienst is een team van vrijwilligers die graag anderen helpen met wat zij (tijdelijk) zelf niet meer kunnen doen.

Get a Grip

Heb je geen idee waar al je geld blijft? Of is de maand nog maar net begonnen en ben je al blut? De vrijwilligers van Humanitas Get a Grip helpen jongeren tussen de 16 en 24 jaar bij geldzaken.

Met Elkaar

Met Elkaar brengt mensen met dezelfde hobby samen. Mensen die om diverse redenen het moeilijk vinden om zelf contacten te maken. Maar die toch graag anderen willen ontmoeten.

Kind aan Huis

Een vrijwillig gastgezin opent huis en hart voor een kind of jongere in een kwetsbare situatie.  Dat kan een middag per week zijn, een weekend per maand of een andere periode, afhankelijk van wat een kind of jongere nodig heeft en wat een gastgezin wil bieden.

Kansen voor kinderen

Kinderen uit vluchtelingengezinnen hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Binnen ‘Kansen voor Kinderen’ kijken we hoe onze vrijwillige vluchtelingenmaatjes de veerkracht van kinderen kunnen helpen versterken.

Maatjes voor leven

Maatjes voor leven is bedoeld voor mensen die een suïcidepoging hebben gedaan of hieraan denken, en zich opnieuw met het leven willen verbinden.