Groningen

Wat we doen

Alle activiteiten op een rij

Al de activiteiten van Humanitas Groningen Stad zijn gerangschikt op thema. Hopelijk zorgt dit overzicht er voor dat je gemakkelijk een antwoord vind op de vraag naar hulp die je zoekt. 

Mantelzorg-ondersteuning

Mantelzorgondersteuning biedt praktische hulp en emotionele steun aan mantelzorgers. Dit doen we wijkgericht. Zo kun je in je eigen wijk terecht bij een Steunpunt Mantelzorg.

Jonge Mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers is er voor jongeren die voor een ziek familielid zorgen. Wij organiseren leuke activiteiten zodat je je zorgen even kunt vergeten. 

Mantelzorgkaart

Mantelzorgers in de stad Groningen  ontvangen ieder jaar de Mantelzorgkaart. Met de Mantelzorgkaart laat de gemeente haar waardering zien voor het werk en de inzet van de mantelzorgers.

Respijtzorg / De Opstap

Respijtzorg De Opstap wil  een huis waar mensen na ontslag uit het ziekenhuis een paar weken kunnen herstellen en waar mensen die mantelzorgondersteuning krijgen een tijdje kunnen verblijven. 

Logeerproject

Het Logeerproject is voor kinderen tussen 4 en 16 jaar uit de stad Groningen Het Logeerproject is een kleinschalig project. De opvang is voor één weekend per maand.

Mooie Middag Maatjes

Mooie Middag Maatjes ondernemen wekelijks iets met een kind of jongere tussen de 4 en 16 jaar. Even alle aandacht krijgen en samen leuke dingen doen, zoals sporten, knutselen, een spelletje, naar de bioscoop, het theater of een museum.

Jongeren coachen Jongeren

Humanitas Jongerenmaatjes bieden je vriendschap en hulp bij lastige situaties. Thuis of op school. Misschien voel je je af en toe wel eens eenzaam, of lopen contacten met anderen even niet zo lekker. Je maatje is er voor je, luistert, geeft aandacht en steun.

Coach2B

Het project Coach2B biedt  de jongeren afleiding en positieve aandacht. Door hen te stimuleren kunnen de coaches zo hun leefwereld vergroten.

Voorlezen

Een vrijwilliger van Humanitas Voorlezen leest bij jou thuis voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jou zelf als je zelf de taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Home-Start+

Home-Start+ biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. Het jongste kind is jonger dan 15 jaar. Een vrijwilliger biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Studiemaatjes

Humanitas Jongerenmaatjes bieden je vriendschap en hulp bij lastige situaties. Thuis of op school. Misschien voel je je af en toe wel eens eenzaam, of lopen contacten met anderen even niet zo lekker. Je maatje is er voor je, luistert, geeft aandacht en steun.

Sinterklaasactie

De Humanitas Sinterklaasactie regelt voor elk kind ‘n cadeautje, als ouders ‘t niet breed hebben. Want ieder kind telt mee. Vrijwilligers kopen voor hen passende cadeautjes aan de hand van hun verlanglijstjes en leeftijden. Zo krijgen ook zij ‘n fijne Sinterklaasavond. Voor kinderen tot 12 jaar.

Kindervakantie weken Groningen

De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende kindervakantieweek. Als vakantie er door omstandigheden niet in zit. Naast groepsweken kunnen ze ook op vakantie bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even tussenuit.

Jeugdsupport Groningen

Humanitas Jeugdsupport Groningen biedt ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben.  Een maatje die voor je klaar staat, naar je luistert en kan helpen bij praktische dingen wanneer nodig.

Tussenstop

In het project Tussenstop bieden gastgezinnen een jongere een moment om tot rust te komen. Met een bed, een maaltijd en een luisterend oor helpen zij hen op een mooie manier om hun leven weer op te pakken.

Computermaatjes

Computermaatjes bieden mensen de mogelijkheid de basisvaardigheden te leren. Zo helpen we je gebruik te maken van alle mogelijkheden die tegenwoordig digitaal aangeboden worden.

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer greep op.   

WeHelpen.nl

Met WeHelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorgen voor een ander.

Netwerk-vrijwilligers

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren. Dankzij netwerkvrijwilligers pak je  de draad weer op. Bijvoorbeeld na een ziekte, of na de tijdrovende zorg voor een ander. De aandacht en begeleiding van de netwerkcoach zijn helemaal op jou gericht: wat zijn jouw wensen? 

Maatjes voor mensen met psychiatrische achtergrond of een licht verstandelijke beperking

Steeds vaker verblijven mensen met psychiatrische problematiek niet meer in instellingen  maar in gewone woonwijken.Het is  niet altijd gemakkelijk. Door de ziekte of het jarenlange verblijf in een instelling weet men soms niet goed hoe men contacten moet leggen of onderhouden. 

Maatjes voor patiënten van de Van Mesdagkliniek

Humanitas Maatjes (Ex-)Gedetineerden bereiden je voor op je leven na vrijlating.  Ze zijn er voor je tijdens én na je detentie. Je maatje maakt de afstand tot de buitenwereld kleiner voor je: ‘n onafhankelijke vertrouwenspersoon met wie je ook leuke activiteiten kunt ondernemen.

Taalcoaches en taalondersteuning

Vluchtelingen en migranten die zich in de gemeente Groningen hebben gevestigd gaan in de regel naar school om de Nederlandse taal te leren.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Maatschappelijke Begeleiding helpt vluchtelingen die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Onze vrijwilligers helpen deze mensen wegwijs worden in onze samenleving. Dit doen we met vluchtelingencoaches, een dagelijks spreekuren en workshops voor de participatieverklaring. 

Taalcafé

Beter Nederlands leren praten? Kom langs in het Taalcafé steunen je graag. Elke donderdag bij Humanitas en elke woensdag in Selwerd.

Taalhuizen

Als taalcoach van het Taalhuis gaat de vrijwilliger samen met de deelnemer oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden, om op die manier te achterhalen waar de leervraag van de deelnemer ligt.

Er zijn - Vrijwilligers & Dementie

Vrijwilligers bieden mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers ondersteuning in de thuissituatie.

Er zijn - Vriendschappelijk Huisbezoek

Behoefte aan iemand om thuis mee te praten?  Er zijn - Vriendschappelijk Huisbezoek. Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of steun bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n gedachten, ervaringen en verhalen met iemand wil delen.

Gasthuis (Hospice)

Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19, biedt sinds 1999 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer aan mensen met een terminale ziekte.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Terminale Thuishulp

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg helpt  Omdat de ernstig zieke niet meer alleen thuis kan zijn. 

Rouwbegeleiding

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Jongeren en rouw

Een dierbare verliezen is moeilijk. Of het nu je geliefde, een ouder, een grootouder,   een broer of zus, een vriend of vriendin is: het komt hard aan. Er valt iemand weg die deel uitmaakte van je leven. Dat wordt hierdoor flink door elkaar geschud en niets is meer hetzelfde.

Vriendschaps-kringen voor autisten Brainstorm + Autisten

De Vriendschapskring Voor Autisten is ‘n ontmoetingsplek waar de deelnemers autisme begrijpen. Waar je niets hoeft uit te leggen, maar waar vriendschap en hulp voorop staan. Er is veel ruimte voor gezelligheid: naar ‘n film of museum, wandelen; activiteiten waarbij jij leuke mensen ontmoet.

Week tegen Eenzaamheid

Week tegen Eenzaamheid 2016: 22 september tot 1 oktober Hier vind je een overzicht van alle activiteiten in Groningen.

Ouderen, chronisch zieken en dementerenden

Behoefte aan vriendschap, aan iemand om thuis mee te praten? Dat doet Vriendschappelijk Huisbezoek. Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of hulp bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n ervaringen en verhalen met iemand wil delen.