Groningen

Wat we doen

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorgondersteuning biedt praktische hulp en emotionele steun aan mantelzorgers. U kunt in uw eigen wijk terecht bij een Steunpunt Mantelzorg.

Logeerhuis De Opstap

Na een ziekenhuisopname niet rechtstreeks naar huis, maar eerst bijkomen in logeerhuis De Opstap. Ook is het een opvangplek voor mensen die thuis worden verzorgd. Zo wordt de mantelzorger ontlast en voorkomt het overbelasting. 

WeHelpen.nl

Met WeHelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorgen voor een ander.

Hulpdienst

Hulp nodig bij klusjes in en het huis? Zelf niet (meer) in staat dit te doen? Vrijwilligers van de Hulpdienst helpen graag. Bijvoorbeeld met kleine tuinklussen, meegaan naar het ziekenhuis of boodschappen doen.

ER ZIJN - Vriendschappelijk Huisbezoek

ER ZIJN - Vriendschappelijk Huisbezoek biedt ouderen en mensen met een chronische ziekte regelmatig gezelschap en contact wanneer zij niet meer in staat zijn dit zelf te organiseren. Bijvoorbeeld om een mantelzorger te ontlasten.

Vrijwilligers & Dementie

Vrijwilligers bieden mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers ondersteuning in de thuissituatie.

Levensverhaal

Denk jij wel eens "Dat zou je op moeten schrijven, leuk voor het nageslacht."? Een vrijwilliger kan je helpen je levensverhaal vast te leggen. Samen kies je een vorm uit, bijvoorbeeld een levensboek.

Netwerkvrijwilligers

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren. Dankzij netwerkvrijwilligers pak je  de draad weer op. Bijvoorbeeld na een ziekte, of na de tijdrovende zorg voor een ander. De aandacht en begeleiding is helemaal op jou gericht: wat zijn jouw wensen? 

Taalondersteuning

Vluchtelingen die zich in Groningen gevestigd hebben kunnen met de Nederlandse taal oefenen. Binnen Taalondersteuning bieden we taalcoaches, conversatiegroepen en Taalcafé's. Wil jij meehelpen als taalcoach? Dat kan!

Taalcafé

Beter Nederlands leren praten? Kom langs in het Taalcafé steunen je graag. Elke donderdag bij Humanitas en elke woensdag in Selwerd.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Maatschappelijke Begeleiding helpt vluchtelingen die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Onze vrijwilligers helpen deze mensen wegwijs te maken in onze samenleving. 

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer greep op.   

Maatjes psychiatrie/licht verstandelijke beperking

Het Maatjesproject is voor mensen die zelfstandig wonen of onder een vorm van begeleid of of beschermd wonen vallen. Soms is het lastig contact te maken en te houden of er alleen op uit te gaan. Een maatje kan je helpen.

Maatjes Van Mesdag en ex-gedetineerden

TBS-gestelden die op onbegeleid verlof mogen en ex-gedetineerden die nog onder toezicht van de reclassering staan kunnen een maatje aanvragen via Humanitas.

Met Elkaar

Met Elkaar brengt mensen met dezelfde hobby samen. Mensen die om diverse redenen het moeilijk vinden om zelf contacten te maken. Maar die toch graag anderen willen ontmoeten.

Vriendschapskringen

De Vriendschapskring is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, autisme en aanverwante stoornis en ADHD (Brainstorm). Er is veel ruimte voor gezelligheid: naar ‘n film of museum, wandelen; activiteiten waarbij jij leuke mensen ontmoet.

Taalhuizen

In het Taalhuis gaat de vrijwilliger samen met de deelnemer oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden, om op die manier te achterhalen waar de leervraag van de deelnemer ligt.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg helpen  wanneer een ernstig zieke niet meer alleen thuis kan zijn. 

Hospice Gasthuis Groningen

Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 biedt sinds 1999 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer aan mensen met een terminale ziekte.

Steun bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Jongeren en rouw

Zou jij in contact willen komen met andere jongvolwassenen die ook een dierbare hebben verloren? Bij Jongeren en rouw kun je deelnemen aan een gespreksgroep speciaal voor jongvolwassenen van 18 tot 28 jaar die iemand verloren hebben.

Home-Start

Home-Start biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. Het jongste kind is jonger dan 15 jaar. Een vrijwilliger biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Voorlezen

Een vrijwilliger van Humanitas Voorlezen leest bij jou thuis voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jou zelf als je zelf de taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Samen lezen

Samen lezen helpt kinderen van 7 tot 12 jaar met begrijpend lezen. Een vrijwilliger oefent spelenderwijs door om beurten een stukje te lezen, taalspelletjes te doen en over het verhaal te praten.

Mooie Middag Maatjes

Mooie Middag Maatjes ondernemen wekelijks iets met een kind of jongere tussen de 4 en 16 jaar. Even alle aandacht krijgen en samen leuke dingen doen, zoals sporten, knutselen, een spelletje, naar de bioscoop, het theater of een museum.

Studiemaatjes

Studiemaatjes biedt ondersteuning aan studenten van het mbo, hbo of universiteit. Een maatje komt één keer per week samen met jou studeren.

Jonge Mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers is er voor jongeren die voor een ziek familielid zorgen. Wij organiseren leuke activiteiten zodat je je zorgen even kunt vergeten. 

Kindervakantieweken Groningen

De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende kindervakantieweek. Als vakantie er door omstandigheden niet in zit. Naast groepsweken kunnen ze ook op vakantie bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even tussenuit.

Sinterklaasactie

De Humanitas Sinterklaasactie regelt voor elk kind ‘n cadeautje, als ouders ‘t niet breed hebben. Want ieder kind telt mee. Vrijwilligers kopen voor hen passende cadeautjes aan de hand van hun verlanglijstjes en leeftijden. Zo krijgen ook zij ‘n fijne Sinterklaasavond. Voor kinderen tot 12 jaar.

Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid 2018 is van 26 september t/m 6 oktober. Hier vind je een overzicht van alle activiteiten in Groningen.

Get a Grip

Heb je geen idee waar al je geld blijft? Of is de maand nog maar net begonnen en ben je al blut? De vrijwilligers van Humanitas Get a Grip helpen jongeren tussen de 16 en 24 jaar bij geldzaken.