Wat we doen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg - thuis

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie  geeft de zieke aanvullende ondersteuning, tijd en aandacht en helpt de taak van de mantelzorger te verlichten. 

Hospice Gasthuis Groningen

Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 biedt sinds 1999 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer aan mensen met een terminale ziekte.

Steun bij Verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten.  Steun bij Verlies helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost.