Groningen

Alle activiteiten op een rij

Al de activiteiten van Humanitas Groningen Stad zijn gerangschikt op thema.Hopelijk zorgt onderstaand overzicht er voor dat je gemakkelijk een antwoord vind op de vraag naar hulp die je zoekt. 

Van verzorging en (psychische) ondersteuning tot gewoon gezelschap houden en er voor iemand zijn.

Onderstaand zijn de verschillende activiteiten en projecten per thema geordend. 

  • Mantelzorg

In het Steunpunt  Mantelzorg van Humanitas bieden vrijwilligers en beroepskrachten praktische hulp en emotionele steun aan  mantelzorgers.  Alle mantelzorgers in de stad Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de stad Groningen kunnen een beroep doen op het steunpunt. 

 

  • Opvoeden en opgroeien

Voor sommige kinderen en jongeren is opgroeien geen vanzelfsprekendheid. Zij ondervinden daarbij problemen. Met onze projecten en activiteiten voor Jeugd en gezin willen we kinderen en jongeren meer ontwikkelingskansen bieden.

Plezier en ontspanning zijn daarbij erg belangrijk. De activiteiten zijn er ook op gericht ouders te ontlasten of ondersteuning te bieden aan gezinnen.Onder aan deze bladzijde staan alle activiteiten van de sector Opvoeden en opgroeien vermeld. Meer informatie over de afzonderlijke projecten kunt u lezen door het aanklikken van het betreffende onderwerp.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen organiseert ook veel activiteiten, al dan niet in samenwerking met Humanitas. Het loont zeer zeker om een keer op hun site te kijken:www.cjg.groningen.nl. Nauw verbonden met het Home-Start project is het project Moeders informeren Moeders. (M.I.M.)

Maatjesprojecten

Voor sommige mensen is het moeilijk om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben of een verstandelijke beperking. Maar ook mensen die geen deel hebben aan de digitale ontwikkeling in de samenleving, en wel graag gebruik willen maken van computer en internet, kunnen terecht bij Computermaatjes.

  • Multicultureel

Vluchtelingen en migranten komen in aanraking met een voor hen volstrekt onbekende samenleving.

Ze kennen de wegen, de taal, de regels en de omgangsvormen niet en missen een sociaal netwerk. Daardoor hebben ‘nieuwkomers’ soms moeite zich thuis te voelen en Nederland. Vrijwilligers bieden maatschappelijke begeleiding en helpen bij het leren van de taal. Het gaat daarbij om het bevorderen van de integratie en het vergroten van sociale redzaamheid.

  • Ouderen, chronisch zieken en dementerenden

Huisbezoek biedt ouderen, chronisch zieken en dementerenden regelmatig gezelschap en contact. Deze groepen mensen dreigen namelijk gemakkelijk te vereenzamen omdat zij soms moeilijk zelfstandig mee kunnen doen met de samenleving.

Vriendschappelijk Huisbezoek ontlast door haar activiteiten ook de mantelzorgers voor wie de verzorging van een oudere, chronisch zieke of dementerende niet zelden een zware belasting is.

Mensen, die specifiek zorgen voor iemand met dementie of Alzheimer, kunnen zich overigens nader verdiepen in deze ziekten in het Alzheimercafé. Dat wordt elke maand in de stad Groningen gehouden in 't Blauwbörgje aan de Zonnelaan 8 te Groningen.

Zie voor de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimercafé onze Agenda.

Levensboek project

Er zijn-Vrijwilligers en dementie

Er zijn- vriendschappelijk huisbezoek 

  • Rouw en verlies

Palliatieve zorg.

Wanneer een diagnose van een ongeneeslijke ziekte is gesteld is sterven in de eigen vertrouwde omgeving voor veel mensen een grote wens. De ondersteuning van vrijwilligers kan helpen die wens in vervulling te laten gaan.

Wanneer dit echter door omstandigheden niet meer mogelijk is of niet wenselijk dan bestaat de mogelijkheid om de keus te maken voor een hospice zoals het Gasthuis.


Thema rouw en verlies

Niet iedereen kan het verlies na een overlijden of echtscheiding alleen verwerken. Vrijwilligers zetten zich in om mensen bij een dergelijk verlies te steunen.

  • Vriendschapskringen

De Vriendschapskringen zijn ontmoetingsgroepen waarin mensen die een of andere beperking kennen, elkaar regelmatig treffen. 

De Vriendschapskringen zijn ontmoetingsgroepen waarin mensen die een of andere beperking kennen, elkaar regelmatig treffen. 

Humanitas kent drie verschillende typen Vriendschapskringen, elk met een andere achtergrond. In door vrijwilligers ondersteunde veertiendaagse bijeenkomsten staan ontmoeting en gezelligheid voorop en ondernemen de deelnemers samen leuke activiteiten.

  • Andere ondersteuning

Mensen kunnen door persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden in de verdrukking komen.

Armoede of schuldenproblematiek kunnen mensen erg kwetsbaar maken.
Ook psychische problemen, een contactstoornis of een verstandelijke beperking kunnen er de oorzaak van zijn dat mensen in een isolement raken. Daardoor hebben zij moeite om volop mee te doen in de samenleving. Vrijwilligers bieden hulpvragers een steuntje in de rug.

Projecten van Humanitas District Noord. 

Zomeropvang voor kinderen met AD(H)D en autisme

Kindervakantieweken

Topclub voor jongeren met autisme

Begeleide omgangsregeling (BOR)

HIV/AIDS Steunpunt

Chatproject "Het luisterend oog"