Humanitas Steunpunt Mantelzorg

Voor al je vragen rondom mantelzorg 

Zorg je langdurig en intensief voor een ander? Door deze extra zorg bestaat het risico van overbelasting. Ook de combinatie van zorg en werk kan een hele uitdaging  zijn. Voorkom overbelasting en neem tijdig contact op met het Steunpunt Mantelzorg! Onze vrijwilligers bieden je praktische en emotionele steun. 

Alle mantelzorgers in de gemeente Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Groningen kunnen een beroep doen op mantelzorgondersteuning.
Het steunpunt is ook schakel tussen formele en informele zorg en geeft informatie en advies aan professionals, organisaties, netwerkpartners.
Lees hier wat het  Steunpunt Mantelzorg voor je kan betekenen


Wat doet het Steunpunt Mantelzorg?

Mantelzorg en corona

Ook in de coronacrisis kun je een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg.Meer over Mantelzorg en corona

Contact en spreekuren Steunpunt Mantelzorg  

Voor informatie, advies, emotionele steun, respijt, praktische hulp, lotgenotencontact, cursussen kun je terecht bij een steunpunt mantelzorg in je eigen wijk. Contact en spreekuren in de wijk

Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers

Informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten en ontspannende activiteiten. Maar ook  cursussen zoals Mindfulness en assertiviteitstrainingen.Activiteiten & cursussen voor mantelzorgers 

Respijtzorg, even adempauze voor mantelzorgers 

Als mantelzorger heb je af en toe tijd voor jezelf nodig om weer op te laden. Soms is het ook noodzakelijk om tijdelijk de zorg  aan iemand anders over te laten. Bekijk de mogelijkheden voor respijtzorg.

Jonge Mantelzorgers

Als je opgroeit met een ziek familielid heb je vaak meer huishoudelijke en zorgtaken dan leeftijdgenoten. Jonge Mantelzorgers  (JMZ) ondersteunt kinderen en jongeren tot 24 jaar die zorgen voor een gezinslid. Meer over Jonge mantelzorgers

Werk en mantelzorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Steunpunt Mantelzorg biedt diverse vormen van ondersteuning die kunnen helpen bij het vinden van een goede balans en overbelasting helpen voorkomen of verminderen.
Het steunpunt geeft ook advies aan organisaties en bedrijven over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.Meer over werk en mantelzorg 

De Mantelzorgkaart

Mantelzorgers in de gemeente Groningen ontvangen ieder jaar de Mantelzorgkaart met coupons voor leuke acties of activiteiten. Meer over de Mantelzorgkaart

Tips en websites voor mantelzorgers 

Hier vind je tips en links die je kunnen helpen bij het mantelzorgen. Handige tips en links
Kijk hier voor een selectie van   interessante websites voor mantelzorgers. 

Nieuwsbrief Mantelzorg

Lees je de Nieuwsbrief Mantelzorg van het Steunpunt Mantelzorg al? Je vindt er nieuws over mantelzorgzaken in Groningen stad. Nieuwsbrief Mantelzorg

Begeleiding bij methode BordjeVol

Als mantelzorger heb je vaak (te) veel op  je bordje. De methode BordjeVol geeft inzicht in wat er op je bordje ligt. Het steunpunt helpt je op weg bij het gebruik van BordjeVol. Lees meer over Bordjevol. 

Adviesgroep Mantelzorg

De adviesgroep adviseert de gemeente over zaken die met mantelzorg te maken hebben. Adviesgroep Mantelzorg

Vacatures Mantelzorg
Vacatures Mantelzorgondersteuning

Als vrijwilliger geef je mantelzorgers een steuntje in de rug. Op deze pagina vind je vacatures die vallen onder het thema Mantelzorgondersteuning. Denk aan Steunpunt Mantelzorg, Jonge Mantelzorgers (JMZ) en logeerhuis De Opstap.

Bekijk alle vacatures