Groningen

Respijtzorg / De Opstap

Soms is het fijn als je als mantelzorger even vrijaf kunt hebben. Immers, elke dag klaar staan voor een ander kan zwaar zijn. Je hebt dan tijd voor jezelf nodig om weer op te laden. Soms is het ook noodzakelijk dat je als mantelzorger tijdelijk de zorg kunt overlaten aan iemand anders. Vervangende mantelzorg noemen we ook wel respijtzorg.

Welke respijtzorg is er?
Bij respijtzorg kan het gaan om vervangende zorg door vrijwilligers, dagopvang, kortdurende opvang, dag- en of nachtopvang en of acute opvang.

Respijtzorg via Humanitas

  • Voor respijtzorg, een oppasmaatje en overige praktische hulp kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas.
  • Het project ‘Er zijn – vriendschappelijk huisbezoek’ biedt ouderen, mensen met een chronische ziekte en dementerenden regelmatig gezelschap en contact wanneer zij niet meer in staat zijn dit zelf te organiseren. Voor de mantelzorgers betekent dit dat ze even een moment voor zichzelf kunnen hebben. Meer over vriendschappelijk huisbezoek.

Logeerhuis De Opstap
Momenteel is een werkgroep bezig een kleinschalig logeerhuis voor herstel en respijt in de stad te realiseren. Het logeerhuis gaat De Opstap heten. In de Opstap kunnen circa vijf mensen met een ziekte of beperking terecht die normaal gesproken door een mantelzorger verzorgd worden. Het huis zal gerund worden door vrijwilligers. Daar waar nodig wordt aanvullende professionele zorg verleend. Lees meer over logeerhuis voor herstel en respijt De Opstap.

Alle respijtmogelijkheden op een rijtje
Kijk op de RespijtZorgGroningen voor alle respijtmogelijkheden in Groningen.

 

Terug naar mantelzorgondersteuning

Vacatures
Vrijwilligers De Opstap

Als vrijwilliger vervul je een centrale rol in het logeerhuis. Je bent tijdens jouw aanwezigheid het aanspreekpunt voor de gasten. Daarnaast verricht je lichte huishoudelijke taken en creëer je een huiselijke sfeer.

Bekijk alle vacatures