Groningen

Mantelzorgkaart

Mantelzorgers in de stad Groningen  ontvangen ieder jaar de Mantelzorgkaart. Een kleine blijk van waardering.

Met de coupons van deze kaart krijgen ze in 2016  onder meer

  • een bos bloemen,
  • een Italiaans ijsje,
  • een gezellige lunch voor twee personen in een leuk restaurant
  • en rondom de Dag van de Mantelzorg een verrassing.

Gemeente laat waardering zien

Met de Mantelzorgkaart laat de gemeente haar waardering zien voor het werk en de inzet van de mantelzorgers. De kaart is voor de gemeente ook een middel om met mantelzorgers in gesprek komen over hoe het met hen gaat en hoe zij mantelzorgers kan ondersteunen.
De Mantelzorgkaart 2016 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen, Humanitas en het WMO-platform.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorg is de zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan iemand met een ziekte of beperking gedurende minstens drie maanden en acht uur per week.

Ben je nog niet geregistreerd als mantelzorger? Dat kan bij het ophalen van de kaart.
Ken je iemand die mantelzorger is, maar nog niet geregistreerd? Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg.

Afhaaladressen Mantelzorgkaart 2016

  • Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas (A-Kerkhof, Zuidzijde 22). Maandag t/m vrijdag , 09.00-17.00 uur.
  • Jongerenontmoetingsplek Jimmy’s (Herestraat 100). Dinsdag t/m vrijdag, 13.00-17.00 uur
  • Bij de WIJ-teams wij.groningen.nl 

Neem je identiteitsbewijs mee!

Meer informatie over Mantelzorgondersteuning