Groningen

Coach2B

Er zijn jongeren die om verschillende redenen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben (gehad), of bijvoorbeeld jongeren met weinig perspectief in hun eigen omgeving. Voor deze jongeren biedt het project Coach2B mentoren en coaches uit het bedrijfsleven. Zij bieden de jongeren afleiding en positieve aandacht. Door hen te stimuleren kunnen de coaches zo hun leefwereld vergroten.

Over het project

Coach2B is een project van Humanitas afdeling Groningen Stad. Het project zorgt ervoor dat jongeren van de Simon van Hasseltschool ondersteund worden door coaches van de Rabobank. Samen ondernemen zij activiteiten die aansluiten bij de interesse van de jongeren en die hun ervaringswereld vergroten. De jongeren krijgen door het contact met de coach de kans om nieuwe ervaringen op te doen en dingen te ondernemen waarmee ze anders misschien niet zo snel in aanraking zouden komen.

Positief rolmodel

Voor de kinderen is de coach een volwassene die niet bij school of thuis hoort. Op basis van eigen kennis en ervaring schenkt de coach hen aandacht en vertrouwen en fungeert hij als positief rolmodel. In persoonlijk contact kan de coach de jongere steunen, stimuleren en individuele aandacht geven. Hierdoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen, kan hij of zij zich leren uiten en wordt zijn of haar wereld verbreed. Zo levert het project een kleine, maar positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de jongere.

Ook leerzaam voor de coach

Ook voor de coach is het verrijkend om een jongere uit een ander milieu of in andere omstandigheden te leren kennen. Door het contact leren de coaches over de belevingswereld van de jongeren, maar ook over zichzelf. De coaches doen nieuwe ervaringen op en krijgen daarmee de kans om ook hun eigen wereld te vergroten. Coach Claudia van Zanten is in het dagelijks leven medewerker van IT-organisatie Ordina. Zij was vorig jaar actief binnen het project Coach2B als coach voor een leerling van de vestiging Leon van Gelderschool.

Informatie voor bedrijven

In de uitvoering van het project Coach2B is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met koppelingen tussen jongerenvan de vestiging Simon van Hasseltschool en coaches van de Rabobank. Humanitas werkt inmiddels acht jaar met deze partijen samen. Ook is er twee keer een samenwerking geweest tussen jongeren van de Leon van Gelderschool en coaches van IT-organisatie Ordina.