Groningen

Jongeren coachen Jongeren

Om uiteenlopende redenen kunnen sommige jongeren niet thuis wonen. Ze moeten op jonge leeftijd in een andere, vreemde omgeving wonen. Deze jongeren hebben geen of nauwelijks een sociaal netwerk. Het project Jongeren coachen Jongeren is er voor jongeren die tijdelijk bij Wilster Intensieve jeugdzorg (onderdeel van het Poortje) wonen. Het gaat om jongeren met een handicap of gedragsproblematiek.

Over het project
Bij dit project worden twee jongeren aan elkaar gekoppeld. De hulpvrager is een jongere tussen de 12 en 18 jaar die bij Wilster woont. Samen met een vrijwillig maatje worden de verlofperiodes van de jongere ingevuld. Wekelijks spreken de jongerencoach en de jongere af om iets te ondernemen. Samen bedenken de jongerencoach en de jongere wat ze leuk vinden om te gaan doen. Dat kan van alles zijn: lekker shoppen, naar de bioscoop, potje voetballen of basketballen, poolen, vissen, zaken regelen, chillen, uitvinden hoe het openbaar vervoer werkt, koken voor de groep, enzovoorts.

Door samen leuke activiteiten te ondernemen, help je als jongerencoach de jongere bij het (weer) vinden van en plek in de maatschappij en kan je voorkomen dat de jongere in een maatschappelijk isolement terecht komt bij gebrek aan een nieuw sociaal netwerk.

Het maatjes contact biedt de jongeren voordelen:

  • als maatje heb je een neutrale positie
  • je hebt een gelijkwaardige relatie met de jongere
  • de jongeren krijgt alle persoonlijke aandacht en hoeft de aandacht niet te delen
  • je bent een rolmodel voor de jongeren


Informatie voor de vrijwilliger
Voor het vrijwilligerswerk is van belang om het leuk te vinden om met een jongere activiteiten te ondernemen én naar nieuwe mogelijkheden te zoeken.
Er wordt gekeken of er een overeenkomst in de belangstelling is bij de jongeren onderling. De vrijwilliger wordt voor minimaal één jaar gekoppeld. Soms kan een kortere tijd ook voldoende zijn. Je spreek in principe wekelijks met je maatje af.

Bekijk ook de vrijwilligersvacatures.


Informatie voor de hulpvrager
In een kennismakingsgesprek met de jongere wordt gelet op:
- welke aandacht de jongere nodig heeft
- welke activiteiten er ondernomen kunnen worden
- het gedrag van de jongere

Een jongere wordt aan een vaste vrijwilliger gekoppeld.

Contact
Wil je meer weten of je aanmelden voor deze activiteit? Ga dan naar contact.

Terug naar alle activiteiten