Kind aan Huis

Kind aan Huis

In sommige gezinnen is veel aan de hand: armoede, ziekte, een verslaving of een beperking, sociaal isolement, een (v)echtscheiding. Voor sommige kinderen en jongeren die opgroeien in zo’n situatie is het fijn af en toe thuis te kunnen zijn in een ander huis. Ook sommige jongvolwassen vluchtelingen die alleen naar Nederland gekomen zijn hebben daaraan behoefte.

Een vrijwillig gastgezin opent huis en hart voor zo’n kind of jongere. Dat kan een middag per week zijn, een weekend per maand of een andere periode, afhankelijk van wat een kind of jongere nodig heeft en wat een gastgezin wil bieden. De definitie van ‘gastgezin’ is breed: dit kan een gezin zijn met opgroeiende kinderen, maar ook een echtpaar of een alleenstaande. Wat telt is dat het gastgezin en het kind of de jongere zich thuis voelen bij elkaar.