Kind aan Huis

Kind aan Huis

In sommige gezinnen is veel aan de hand: armoede, ziekte, een verslaving of een beperking, sociaal isolement, een (v)echtscheiding. Voor sommige kinderen en jongeren die opgroeien in zo’n situatie is het fijn af en toe thuis te kunnen zijn in een ander huis. Ook jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland gekomen zijn, kunnen daar behoefte aan hebben.

Een vrijwillig gastgezin opent huis en hart voor zo’n kind of jongere. Dat kan een middag per week zijn, een weekend per maand of een andere periode, afhankelijk van wat een kind of jongere nodig heeft en wat een gastgezin wil bieden. De definitie van ‘gastgezin’ is breed: dit kan een gezin zijn met opgroeiende kinderen, maar ook een echtpaar of een alleenstaande. Wat telt is dat het gastgezin en het kind of de jongere zich thuis voelen bij elkaar.

Filmpje
Simone en Fernanda zijn gastgezin bij Kind aan Huis. Met veel plezier komt Eljerino zo nu en dan een nachtje bij ze logeren. RTV Noord ging langs en maakte dit filmpje. 

Humanitas Kind aan Huis

Veel kinderen en jongeren groeien op in een situatie waarin het fijn kan zijn af en toe thuis te zijn in een ander huis. Bekijk het hartverwarmende filmpje over Gyan (5).

//www.youtube-nocookie.com/embed/TtVzEtvl8C8

Aanloopgezin

"Ik ben blij dat ik bij hen gekomen ben"
Dit zegt Yasser. Hij is 20 jaar en woont drie jaar in Nederland. Op woensdag gaat hij na school langs bij Erica en Maarten, een van de gastgezinnen bij Kind aan Huis. Hier maakt hij zijn huiswerk, helpt met koken en kan er terecht met praktische vragen.

Benieuwd geworden? Bekijk hier het filmpje!

//www.youtube-nocookie.com/embed/kXLa7JxfbLA