Groningen

Logeerproject

Het Logeerproject is voor kinderen tussen 4 en 16 jaar uit de stad Groningen waarvan de ouders tijdelijk overbelast zijn. Hiervoor kunnen verschillende reden zijn.

Het Logeerproject is voor kinderen tussen 4 en 16 jaar uit de stad Groningen waarvan de ouders tijdelijk overbelast zijn. Hiervoor kunnen verschillende reden zijn. Bijvoorbeeld doordat ouders een klein netwerk hebben, er kan sprake zijn van armoede of ziekte. Het kan ook gaan om kinderen met een beperking.

Over het project

Het Logeerproject is een kleinschalig project. De opvang is voor één weekend per maand. De opvang is bedoeld om ouders en het gezin de ruimte te bieden om even op adem te komen. Daarnaast biedt het kinderen/jongeren de gelegenheid om nieuwe sociale contacten op te doen en eens in een andere omgeving te zijn. Een logeergezin is een versterking van het sociale netwerk van gezinnen en kinderen die in een kwetsbare situatie verkeren.

Vrijwilliger worden?

Een logeergezin is niet per definitie een vader, moeder en kinderen. Het logeergezin stelt zich beschikbaar voor één weekend per maand. Alle volwassen leden moeten een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden door Humanitas vergoed.