Maatjes voor leven

Maatjes voor leven is bedoeld voor mensen die een suïcidepoging hebben gedaan of hieraan denken, en zich opnieuw met het leven willen verbinden.

De vrijwilligers van Maatjes voor leven oordelen niet, maar geloven wel dat het leven de moeite waard is. Ze brengen ieder hun eigen levenservaring mee en hebben een training op maat gevolgd. Maatjes voor leven verbinden zich maximaal een jaar aan een deelnemer. Samen geven ze het contact vorm. 

Maatjes voor leven komt niet in plaats van professionele hulp. Maatjes voor leven biedt: tijd en aandacht, steun van mens tot mens, altijd op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar zoveel mogelijk vrijheid om het maatje voor leven vorm te geven, maar wel altijd met een professioneel vangnet op de achtergrond.  

Maatjes voor leven is een nieuw project van Humanitas en de Raad van Kerken, geïnspireerd op het programma suïcidepreventie van de gemeente Groningen.

113 Zelfmoordpreventie is nauw betrokken bij het project en verzorgt een deel van de trainingen en begeleiding.  

Meer weten?
Bent u verwijzer of zoekt u zelf een maatje voor leven? Of overweegt u zelf vrijwillig maatje te worden?

Aarzel niet en neem contact op met Frouk Reehoorn, f.reehoorn@humanitas.nl
of via het Meld- en Informatie Punt (MIP) telefoon 050-3126000 of e-mail mip.groningen@humanitas.nl