Kansen voor kinderen

Kansen voor Kinderen 

Kinderen uit vluchtelingengezinnen hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt: ervaringen met oorlog en geweld, migratie, aanpassen aan een nieuwe cultuur. Toch beschikken veel van deze kinderen over voldoende veerkracht om verder te gaan.

Binnen ‘Kansen voor Kinderen’ kijken we hoe onze vrijwillige vluchtelingenmaatjes de veerkracht van kinderen kunnen helpen versterken. We gaan daartoe direct in gesprek met de kinderen zelf, en praten met hen over hun interesses, vriendschappen, schoolresultaten en talenten. Hiermee versterken we het zelfvertrouwen van kinderen en daarmee hun vermogen om met problemen en stress om te gaan.

Meer weten of meedoen? Neem contact op met projectcoördinator Jeichien Martens, 06-13 12 3294 of j.martens@humanitas.nl.

Kansen voor Kinderen is onderdeel van het project  Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Dit project wordt mede gefinancierd door het Oranjefonds.