Groningen

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorgers verlenen vanuit een persoonlijke relatie langdurige en intensieve zorg aan anderen, gedurende minstens drie maanden en acht uur per week.

Dat kan een partner zijn, een ouder of kind, vriend of familielid. Iemand met een chronisch ziekte, een dementerende of iemand met een verslaving. Het zorgen voor een ander gebeurt vaak met liefde en plezier, maar door deze extra zorg loopt een mantelzorger het risico om overbelast te raken. Vrijwilligers kunnen mantelzorgers een steuntje in de rug geven.

Steunpunt Mantelzorg

Activiteiten & cursussen voor mantelzorgers 

Contact met het Steunpunt Mantelzorg

Inloopspreekuren Mantelzorgondersteuning 

Jonge mantelzorgers

Mantelzorgkaart

Respijtzorg/ De Opstap

Vrijwilligers Mantelzorgondersteuning

WeHelpen

Hulpdiensten