Netwerkvrijwilligers

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren. Met hulp van netwerkvrijwilligers pak je de draad weer op.

De beste hulp en ondersteuning krijg je vaak van iemand in je eigen omgeving. Maar hoe pak je het aan: iemand om hulp vragen?

Veel mensen vinden het lastig om mensen die ze kennen aan te spreken en in te schakelen. Een netwerkvrijwilliger kan dan uitkomst bieden.

Over het project

Netwerkvrijwilligers zijn getraind om jouw hulpvragen en wensen in kaart te brengen en samen met jou te kijken wie je in je omgeving wilt inschakelen en hoe je dat het beste kunt vragen. Ook wanneer je je sociale contacten wilt versterken of weer nieuwe contacten wilt opbouwen, kun je een beroep doen op een netwerkvrijwilliger.

Nadat er een kennismakingsgesprek bij jou thuis heeft plaats gevonden komt een netwerkvrijwilliger ongeveer 1x per week langs. Je maakt samen plannen en de vrijwilliger ondersteunt je bij het uitvoeren daarvan.

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer weten? Of wil je gekoppeld worden aan een netwerkvrijwilliger? Neem dan contact met ons op!

Iedereen wilde graag iets doen

"Samen met een netwerkvrijwilliger hebben we een lijst gemaakt van mensen die ik kende en kleine taken die ik wel uit handen kon geven. Uiteindelijk heb ik het, met ondersteuning van mijn netwerkvrijwilliger, aangedurfd mensen uit mijn omgeving te betrekken bij de zorg voor mijn dochter. Het bleek dat iedereen graag wat wilde doen en dat ze het zelfs fijn vonden om mij en mijn dochter te kunnen helpen."
Ervaring van een mantelzorger