Assertiviteitstraining voor mantelzorgers

Assertiviteitstraining voor mantelzorgers in de stad Groningen

 

Assertiviteit is: zeggen wat je graag wilt zeggen, zonder anderen tekort te doen.

Zorg je voor een partner, ouder, kind of goede bekende? Dan is het juist voor  jou belangrijk mondig en assertief te zijn. Een mantelzorger die beter in staat is om oppas of respijtzorg te regelen, of aandacht voor zichzelf te vragen, loopt minder kans op overbelasting en sociale isolatie. Ook in het contact met instanties bereik je  meer als je assertief bent. Daarom biedt Humanitas een assertiviteitstraining voor mantelzorgers aan.

 

Bereik je doel

Je gedachten of gevoelens voor je houden, omdat je bang bent dat de ander je dan niet meer aardig vindt. Inwendig kwaad zijn, maar niets durven zeggen. Herken je dat? Deze training laat je zien dat er verschillende manieren zijn om te reageren op een situatie. Je  gaat oefenen om in de praktijk zo te communiceren dat je krijgt wat je  wilt zonder daarbij de ander tekort te doen.

 

Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur

10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december

Vensterschool Eikenlaan 288-6, 9741 EW Groningen

Kosten: geen

Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

 

Terug naar overzicht