Groningen

Groningse Coalitie Erbij i.o.

Groningse Coalitie Erbij i.o.

Gemeente Groningen maakt zich hard voor een duurzame aanpak van eenzaamheid. Een aanpak die verder gaat dan sociale activiteiten, een aanpak die eenzaamheid bespreekbaar maakt en waarbij het persoonlijk gesprek centraal staat, een aanpak die voor iedereen anders zal zijn…
Een Groningse Coalitie Erbij waarbij partijen hun krachten bundelen om een dergelijke aanpak gezamenlijk vorm te geven, is in oprichting.


Jeugdcoalitie


Onderdeel van de Groningse Coalitie Erbij is de  Jeugdcoalitie, waarmee al een start gemaakt is.
De lezing van Gerine Lodder over eenzaamheid bij jongeren op 29 september is een eerste initiatief van deze groep.

 

Humanitas kartrekker Eenzaamheid


Humanitas heeft in Groningen Stad de komende jaren de kartrekkersrol om die duurzame aanpak tegen eenzaamheid te helpen vormgeven. Het vormgeven van de Groningse Coalitie Erbij met zowel stedelijke als wijk-netwerken is een van de belangrijkste opdrachten.

Aansluiten?
Meer informatie of interesse om aan te sluiten?
Saskia Roest, s.roest@humanitas.nl