Groningen

Werk & Mantelzorg

Humanitas wil samen met de gemeente Groningen het thema Werk & Mantelzorg beter op de kaart zetten. Zo kan 'grijs' ziekteverzuim door overbelasting van mantelzorgers voorkomen worden.

Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg zijn steeds meer mensen mantelzorger. Velen van hen combineren hun zorgtaken met een baan. Vaak gaat dat goed, maar vooral bij langdurige mantelzorg kan dat heel belastend zijn. Veel mantelzorgers raken dan ook overbelast, kampen met stress, vallen gedeeltelijk of helemaal uit wat leidt tot ‘grijs’ ziekteverzuim. Alle reden om het thema hoog op de HRM-agenda (personeelsbeleid) te zetten.

Inzet Steunpunt Mantelzorg

Humanitas wil samen met de gemeente Groningen het thema Werk & Mantelzorg beter op de kaart zetten. We stimuleren en ondersteunen bedrijven om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Het Steunpunt Mantelzorg biedt mantelzorgers in de wijken en in de stad verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Door de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg onder de aandacht te brengen bij werkgevers, kunnen die hun werknemers daarnaar verwijzen. Met name werknemers uit de stad Groningen kunnen gebruik maken van dit aanbod. Ook kan Humanitas voorlichting geven binnen bedrijven.

Samenwerking

Inmiddels werken we ook samen met Noorderlink en diverse andere organisaties. In Noorderlink werken de grote werkgevers in Noord-Nederland samen op het gebied van HRM. Dat gebeurt onder meer door kennis, expertise en praktijkervaringen uit te wisselen. Zo trekken we samen op om het thema Werk & Mantelzorg in de organisatie te introduceren op weg naar een mantelzorgvriendelijke cultuur.

Training voor leidinggevenden

In het voorjaar van 2017 werd samen met Noorderlink en Jong & Veer een training verzorgd voor leidinggevenden en HRM-professionals:  ‘Effectief omgaan met mantelzorg’.
Deze training helpt leidinggevenden en HRM-professionals om de juiste tools in te zetten voor een effectieve ondersteuning van werknemers met mantelzorgtaken. Met een goede aanpak daalt het ziekteverzuim en neemt de werkdruk van mantelzorgers af.

Inspiratiebijeenkomst

Ook wordt dit jaar een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor bedrijven en organisaties. Tijdens deze bijeenkomst worden onderling ervaringen uitgewisseld: mogelijkheden om mantelzorg onder de aandacht te brengen, maatwerkregelingen, cultuurverandering.

Wilt u meer informatie over Werk en Mantelzorg, trainingen  of  inspiratiebijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met Maaike Louwsma, Maaike Louwsma

Terug naar Mantelzorgondersteuning