Groningen

Activiteiten en cursussen

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert voor mantelzorgers in de stad Groningen onder meer informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten en ontspannende activiteiten. Maar ook cursussen zoals Mindfulness en assertiviteitstrainingen.


Wilt u degene die u verzorgt niet alleen thuis laten? Een vrijwilliger van Humanitas kan de zorg tijdelijk van u overnemen. Bel 050 – 312 60 00

Agenda

Stedelijk 

Workshop Mantelzorg en werk 

Voor mensen die een (betaalde) baan combineren met de zorg voor een naaste.
De combinatie van werk en mantelzorg is soms zwaar. Hoe vind je een goede balans?
Dinsdag 12 maart 19.30 -21.30 uur
Locatie: volgt bij opgave
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

Schilderswijk/Centrum/Korrewegwijk/
Oosterparkwijk

Workshop sieraden maken
dinsdag 12 februari 14.00 - 16.00 uur
De Molleboon, Nieuwe Ebbingestraat 117
Kosten: € 5,- of coupon mantelzorgkaart
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050-312 60 00

Lunchconcert
woensdag 17 april 12.00 - 14.00 uur
De Molleboon, Nieuwe Ebbingestraat 117
Kosten: € 2,50 of coupon Mantelzorgkaart
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050-312 60 00

Bezoek Forum
Dinsdag 11 juni 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 2,50 of coupon Mantelzorgkaart
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050-312 60 00

 

Beijum en Lewenborg

Lotgenotenbijeenkomsten voor Lewenborg   

Donderdag 6 december 13.30-15.30 uur
Donderdag 14 februari 13.30 - 15.30 uur 
Donderdag 23 mei 13.30  - 15.30 uur
Leroyhuis, Kiel 11, 9733 EB 
Kosten: geen
Opgave: w.postema@humanitas.nl of MIP, 050 - 312 60 00

Schoonheidsbehandeling mantelzorgers Lewenborg   

Maandag 14 januari 10.45 - 13.30 uur
Alfa College,  Kluiverboom  3
Kosten:  € 7,50 of coupon van de Mantelzorgkaart 
Opgave: vóór 7 januari, mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

Schoonheidsbehandeling mantelzorgers Beijum

Maandag 28 januari 10.45 - 13.30 uur
Alfa College,  Kluiverboom 3
Kosten:  €7,50 of coupon van de Mantelzorgkaart 
Opgave: vóór 7 januari, mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

Lotgenotenbijeenkomsten voor Beijum  

Woensdag 20 februari 14.00 - 15.30 uur
Woensdag 15 mei  14.00 - 15.30 uur 
De Wegwijzer Ypemaheerd 42
Kosten: geen
Opgave: w.postema@humanitas.nl  of MIP, 050 - 312 60 00

Workshop schilderen

Maandag 13 mei, 14.00 - 16.00 uur
De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, Beijum
Kosten: € 2,50 of coupon van de  Mantelzorgkaart
Opgave: vóór 6 mei, mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, Vinkhuizen, Hoogkerk

Workshop sieraden maken

Woensdag 27 februari 19.30 uur
De Wende, Goudlaan 555, 9743 CP Groningen 
Kosten: € 5,- of coupon Mantelzorgkaart
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

Bezoek Forum

Dinsdag 9 april 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 2,50 of coupon Mantelzorgkaart
Opgave:  mip.groningen@humanitas.nl of 050 - 312 60 00

 

Bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie

2 à 3 keer per jaar
Aanmelden kan via 06 - 13 65 37 31

 

Zuid
(Corpus den Hoorn, de Wijert en Rivierenbuurt)


Lotgenotengroep dementie

Maandag 7 januari 13.30 -15.30 uur
vervolgbijeenkomst bij voldoende belangstelling:
maandag 18 februari 13.30 -15.30 uur
Buurtkamer MFC de Wijert
P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen
Kosten: geen
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050-312 60 00
 
Workshop: Mantelzorger zijn, kwaliteiten en valkuilen

door Jan Schuling en Ceciel Obbema
Donderdag 24 januari 14.00 - 16.00 uur 
De Semmelstee, Semmelweisstraat 182, Groningen
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050-312 60 00

Cursus handmassage voor mantelzorgers

Donderdag 14 maart tijd volgt 
Locatie: volgt 
Kosten: volgt of coupon Mantelzorgwaarderingskaart
Opgave: mip.groningen@humanitas.nl of 050  -312 60 00
 

-----------------------------------------------------------------------------                       

Activiteiten andere  organisaties

Alzheimer Café Groningen

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Elke derde dinsdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en december) van 19.30 tot 21.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Bernlef (buurtrestaurant Het Huis van de Wijk), Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen

15 januari            Een dvd over dementie
19 februari           Onbegrepen gedragsverandering, hoe ga je hiermee om?
19 maart              Mantelzorgers aan het woord....
16 april                CityProms, muziek maken met een dementerende
21 mei                 Thema nog nader in te vullen
16 juni                 Seizoensafsluiting 

Bent u jong, minder jong, dementerend of mantelzorger, deskundig of alleen maar geïnteresseerd?
Kom langs; u bent welkom en deelname is kosteloos.

Het Alzheimer Café vindt plaats in BERNLEF (buurtrestaurant ‘het huis van de wijk’) aan de Antaresstraat 45, 9742LB, Groningen.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma start om 19.30 en eindigt om 21.30 uur.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd met medewerking van
Team 290, Humanitas, ZINN, TSN-thuiszorg.
Dignis Lentis en Zorggroep Groningen

Voor informatie kunt u bellen met het ontmoetingscentrum : 050 - 575 22 20

Wanneer uw dementerend familielid thuisblijft en u wilt hem/haar niet
alleen laten, dan kunt u een beroep doen op een ervaren vrijwilliger van
Humanitas 050 - 312 60 00

-------------------------------------------------------------------------------- 

Café Naderhand

Inloopcafé voor mensen van wie de partner of andere dierbare is overleden.
Geopend elke derde zondag van de maandag 14-17.00 uur.

Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen
Toegang is vrij, consumpties voor eigen rekening
Meer info, ook over themabijeenkomsten: www.cafenaderhand.nl

 ------------------------------------------------------------------------------ 

Autisme Info Centrum Groningen

De vrijwilligers van het Autisme Info Centrum (AIC) in Groningen helpen anderen vanuit hun persoonlijke ervaringen met autisme. Zij bieden advies, informatie en lotgenotencontact.
- Inloopochtenden: voor een persoonlijk gesprek met ervaringsdeskundigen, voor informatie en advies. Elke eerste maandag van de maand, m.u.v. de zomervakantie, van 09:30 tot 11:30 uur, in buurtcentrum Het Tuinpad, Bessemoerstraat 4, 9741 AJ Groningen

-Auticafé: een ontmoetingsplek voor iedereen met een vorm van autisme, familie en vrienden. Gezellig samenzijn, een spelletje, lotgenotencontact, boekentafel, informatie en advies. Elke tweede woensdag van de maand, m.u.v. de zomervakantie, 19:30 tot 21:30 uur, in het gebouw Confiance van de NOVO, de Kochstraat 1, 9728 KA Groningen

 -Themabijeenkomsten.Elk jaar worden enkele thema’s uitgediept met een combinatie van lezingen van deskundigen, ervaringsverhalen en/of films. 

Meer info: www.autisme.nl onder regio Groningen, www.facebook.com/aicgroningen.  

---------------------------------------------------------------------------------------

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is er voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid van het leven.
Steeds op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur

Entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/groningencentraal

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Hamelhuys

Inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten biedt o.a.:
Inloop tijdens de openingsuren zonder afspraak
Activiteiten, diverse ontspannende, creatieve en sportieve activiteiten. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Begeleiding door professionele therapeuten, op afspraak, geen kosten
Ontmoetingen met ervaringsdeskundigen
Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen, www.hamelhuys.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het Odensehuis 

inloophuis voor mensen met dementie en hun partners en naasten. Zij kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen en deelnemen aan allerlei activiteiten. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Heeft u behoefte aan een praatje? Loop dan eens binnen en kijk eens rustig rond. Wilt u telefonisch informatie? Bel gerust 050 - 230 3252/06 - 45 37 39 32. 
Odensehuis Groningen, Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen.
www.odensehuisgroningen.nl

Terug naar Mantelzorgondersteuning