Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers

In verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten en cursussen afgelast. 


Informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen

Wil je degene voor wie je zorgt niet alleen thuis laten? Een vrijwilliger van Humanitas kan de zorg tijdelijk van je overnemen. Bel 050 – 312 60 00.

Activiteiten Steunpunt Mantelzorg 

Aanmelden
Voor de activiteiten  van het Steunpunt Mantelzorg geldt:
Opgave bij Meld- en Informatiepunt Humanitas 050-312 60 00 of mip.groningen@humanitas.nl  tenzij anders vermeld. We willen graag iedereen een kans geven om  deel te nemen.  Als er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is,  krijg je na aanmelding  tijdig bericht of  je kunt deelnemen. Bij de lotgenotengroepen is iedereen welkom.

Stedelijk

Mindfulness voor mantelzorgers

 In deze training  leer je hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. De training bestaat uit acht weken intensief oefenen (ook dagelijks thuis), ervaringen met lotgenoten uitwisselen, leren van elkaar en leren steun en hulp te vragen en te ontvangen. De training wordt gegeven door Hetty Oosterbeek. Sinds 2013 geeft zij mindfulness trainingen aan overbelaste mantelzorgers.

Voorlichtingsbijeenkomst: dinsdag 14 april 13.30 uur bij Humanitas, Akerkhof zuidzijde 22 Groningen. Op deze middag kun je ook je vragen stellen en je aanmelden voor een intakegesprek.Training: dinsdag 12 / 19 / 26 mei, 2 / 9 / 16 / 23 / 30 juni, 13.30 - 16.00 uur
Stiltebijeenkomst: 7 juli L
Locatie: Al Nour, Centrum voor beweging en inspiratie, Blekerstraat 17, Groningen
Kosten: je betaalt een eigen bijdrage van € 25,-
Aanmelden: voor de voorlichtingsbijeenkomst: mip.groningen@humanitas.nl of 050 312 60 00

Schilderswijk/centrum/
Korrewegwijk/Oosterparkwijk 

Pubquiz

Hand- en voetmassage i.s.m. Buurtzorg
Maandag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Humanitas, Akerkhof zz 22
Kosten: € 2,50 of coupon Mantelzorgkaart
Opgave: mip.groningen@humanitas of 050-312 60 00

Lotgenotengroep dementie
Dinsdag 24 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: de Molleboon, Nw Ebbingestraat 117
Kosten: gratis
Opgave: mip.groningen@humanitas  of 050-312 60 00

Beijum en Lewenborg

Mozaïek maken voor mantelzorgers
Dinsdag 2 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Heerdenhoes, Melsemaheerd 2
Kosten: € 5,- of coupon Mantelzorgkaart
Opgave: MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Lotgenotenbijeenkomsten Beijum
Woensdag 15 apr, 9 sept, 2 dec, 13.00 tot 14.30 uur
 Trefpunt Beijumerweg 17
Kosten: geen 
Opgave: MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Lotgenotenbijeenkomsten Lewenborg
Donderdag 16 apr, 10 sept, 3 dec
13.30 tot 15.30 uur
Leroyhuis in Lewenborg, Kiel 11
Kosten: geen 
Opgave: MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Hoogkerk  

De activiteiten voor Hoogkerk worden later bekend gemaakt.
Heb je  wensen of ideeën voor een activiteit of wil je  meer weten over een bepaald thema? 
Laat het ons weten. l.katerberg@humanitas.nl of 06-51 38 49 95

Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk

Zuid (De Wijert, Corpus den Hoorn, Rivierenbuurt)

Verwenmiddag, o.a. hand-/voetmassage, healing touch

Dinsdag 7 april
Locatie en tijd:  informatie volgt
Kosten: € 5,- of coupon Mantelzorgkaart
MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Lotgenotencontact Mantelzorg en dementie*
Maandag 8 juni, 7 september, 7 december
13.30-15.30 uur
Kosten: geen
MFC De Wijert, PC Hooftlaan 1
MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Mantelzorginloop voor alle mantelzorgers in Zuid
Donderdag 7 mei, 10.30 -12.00 uur
Locatie: informatie volgt
Kosten: geen
MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

Rondleiding Gyas, roeivereniging
Maandag  25 mei 13.30 - 15.30 uur.
Locatie: Gyas, Bootenhuysch, Hoornsediep wz 199, Groningen
Kosten: € 2,50 of coupon van de Mantelzorgkaart
MIP, 050-321 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

*Lotgenotengroep Mantelzorg en dementie

De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats. Het is heel plezierig om tafel te zitten met mensen die aan een half woord genoeg hebben en begrijpen wat je meemaakt.
Ook interesse om mee te doen aan deze lotgenotengroep of aan een lotgenotengroep in een andere wijk? Neem contact op met het Meld- en Informatiepunt, 050 - 312 60 00.

 

-----------------------------------------------------------------------------                       

Activiteiten andere  organisaties

Alzheimer Café Groningen

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Elke derde dinsdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en december) van 19.30 tot 21.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Di. 17 maart : Euthanasie en dementie
Een vrijwillige voorlichter van de NVVE (de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie) en een ervaringsdeskundige komen praten over dit moeilijke onderwerp. De wilsverklaring, het behandelverbod en de niet-reanimeerpenning komen aan de orde. 


Di. 21 april : (wordt nog ingevuld)
Di. 19 mei : (wordt nog ingevuld)
Di. 16 juni : Afsluiting Zomerstop

 

Ben je jong, minder jong, iemand met dementie of mantelzorger van iemand met dementie, deskundig of gewoon  geïnteresseerd?
Kom langs; je  bent welkom en deelname is kosteloos.

Het Alzheimer Café vindt plaats in BERNLEF (buurtrestaurant ‘het huis van de wijk’) aan de Antaresstraat 45, 9742 LB, Groningen.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma start om 19.30 en eindigt om 21.30 uur.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd met medewerking van
Team 290, Humanitas, ZINN, TSN-thuiszorg.
Dignis Lentis en Zorggroep Groningen

Voor informatie kun je bellen  met het ontmoetingscentrum: 
050 - 575 22 20

Wil je degene die je verzorgt niet alleen thuis laten? Een vrijwilliger van Humanitas kan de zorg tijdelijk van je overnemen.
Bel 050 – 312 60 00.

Alzheimer Café Haren

Elke eerste woensdag van de maand, niet in juli en augustus.Van 19:30 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 19:00 uur

4 maart 19.30 uur   Bewegen op muziek
1 april   19.30 uur   Mantelzorg en ervaringen uit de praktijk

Grand café van ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 in Haren.
Meer informatie op de website 

---------------------------------------------------------------------------------------

Autisme Info Centrum Groningen

De vrijwilligers van het Autisme Info Centrum (AIC) in Groningen helpen anderen vanuit hun persoonlijke ervaringen met autisme. Zij bieden advies, informatie en lotgenotencontact.
- Inloopochtenden: voor een persoonlijk gesprek met ervaringsdeskundigen, voor informatie en advies. Elke eerste maandag van de maand, m.u.v. de zomervakantie, van 09:30 tot 11:30 uur, in buurtcentrum Het Tuinpad, Bessemoerstraat 4, 9741 AJ Groningen

-Auticafé: een ontmoetingsplek voor iedereen met een vorm van autisme, familie en vrienden. Gezellig samenzijn, een spelletje, lotgenotencontact, boekentafel, informatie en advies. Elke tweede woensdag van de maand, m.u.v. de zomervakantie, 19:30 tot 21:30 uur, in het gebouw Confiance van de NOVO, de Kochstraat 1, 9728 KA Groningen

 -Themabijeenkomsten.Elk jaar worden enkele thema’s uitgediept met een combinatie van lezingen van deskundigen, ervaringsverhalen en/of films. 

Meer info: www.autisme.nl onder regio Groningen,
www.facebook.com/aicgroningen.  

--------------------------------------------------------------------------------------

BreinBieb

Bij BreinBieb in de Groninger Forum bibliotheek De Wijert vind je boeken en spelletjes voor het activeren en fit houden van het geheugen. Je mag alle materialen lenen. Je kunt ook langskomen met vragen  rondom dementie of voor een doorverwijzing naar instanties  in de gemeente Groningen

Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. vakanties) van 10:30 tot 11:30 uur worden er gratis activiteiten georganiseerd in BreinBieb.

5 maart     workshop geheugentraining
16 april      spelochtend
18 juni       spelochtend

Meer over BreinBieb

--------------------------------------------------------------------------

Hamelhuys

Inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten biedt o.a.:
Inloop tijdens de openingsuren zonder afspraak
Activiteiten: diverse ontspannende, creatieve en sportieve activiteiten. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Begeleiding door professionele therapeuten, op afspraak, geen kosten
Ontmoetingen met ervaringsdeskundigen
Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen, www.hamelhuys.nl

------------------------------------------------------------------------------

Het Odensehuis 

inloophuis voor mensen met dementie en hun partners en naasten. Zij kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen en deelnemen aan allerlei activiteiten. 

Meer weten over de mogelijkheden? Behoefte aan een praatje? Loop dan eens binnen en kijk eens rond. Of bel   050 - 230 3252/06 - 45 37 39 32. 

Odensehuis Groningen, Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen.
www.odensehuisgroningen.nl

Terug naar Mantelzorgondersteuning