Mantelzorgkaart

Mantelzorgers in de gemeente Groningen ontvangen ieder jaar de Mantelzorgkaart. Een kleine blijk van waardering.

 Het is belangrijk dat je als mantelzorger ook goed op jezelf past. Je kunt alleen maar goed voor iemand anders zorgen als je ook voor jezelf zorgt. Het is dan ook belangrijk dat je zo nu en dan ook even de tijd neemt voor jezelf, leuke activiteiten onderneemt en andere mensen ontmoet. Daarom bieden de Gemeente Groningen en Humanitas je  de Mantelzorgkaart aan. Wij hopen dat je plezier van deze kaart hebt en dat je het ervaart als blijk van waardering voor je  inzet en zorg. We hopen ook dat de kaart je  stimuleert om leuke dingen buiten de deur te doen, om “de batterij weer op te laden”.

De Mantelzorgkaart is voor mantelzorgers die in de gemeente Groningen wonen en mantelzorg* verlenen. 
*mantelzorg is zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan iemand met een ziekte of beperking gedurende minstens drie maanden en acht uur per week.


Coupons voor leuke acties of activiteiten

De Mantelzorgkaart bestaat uit coupons voor  acties of activiteiten waarmee je jezelf kunt verwennen en/of ontspannen. Denk aan een gratis bos bloemen, iets lekkers van de bakker en een heerlijke lunch voor twee personen. 

 


Het is  niet mogelijk om de Mantelzorgkaart op te halen. Wel kun je de mantelzorgkaart digitaal aanvragen. Dan zorgen wij ervoor dat deze bij je wordt bezorgd. 

Mantelzorger: wie is dat?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger geeft zorg omdat zij/hij een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij/zij zorgt.

Herken je dit? Zorg  je al geruime tijd voor iemand in je naaste omgeving? Dan ben je ook mantelzorger.

Als iemand die je dierbaar is ziek wordt, wil je goed voor hem of haar zorgen. Waarschijnlijk vind je dit vanzelfsprekend. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Maar als de ziekte lang duurt, kan die zorg je veel energie en tijd kosten. 
Voor praktische hulp en emotionele steun kun je een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg.

Terug naar Mantelzorgondersteuning