Groningen

Contact en spreekuren in de wijk

Waar kunt u als mantelzorger terecht? 

Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad
Bereikbaar via Humanitas
Akerkhof Zuidzijde 22 Groningen
050-312 60 00 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur)
steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl
www.humanitasgroningen.nl

Steunpunt Mantelzorg:
voor informatie, advies, emotionele steun, respijt, praktische hulp, lotgenotencontact, cursussen

WIJ Groningen:
voor alle inwoners van de stad Groningen. Voor ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. Ook voor vragen rondom mantelzorg. www.wij.groningen.nl

Steunpunt Mantelzorg in uw wijk
Bezoek het spreekuur of maak een afspraak via 050-312 60 00 of
steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl 

CENTRUM/SCHILDERSWIJK

Schilderswijk/centrum: 
• Spreekuur mantelzorg: woensdag 14.00-15.00 uur op WIJ-locatie
• WIJ Schilderswijk/Centrum: Oosterstraat 48-2 / 050 367 72 02 / 
wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl

NOORDOOST

Beijum
• Spreekuur mantelzorg: dinsdag 9.00-10.00 uur op WIJ-locatie
• WIJ Beijum: Isebrandtsheerd 96 / 050 549 71 31 /
wijbeijum@wij.groningen.nl

Korrewegwijk/De Hoogte
• Spreekuur mantelzorg: op afspraak
• WIJ Korrewegwijk: locatie: Floreshuis. Floresplein 19 / 050 367 40 06 /
 wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl

Lewenborg
• Spreekuur mantelzorg: dinsdag 14.00-15.00 uur op WIJ-locatie.
• WIJ Lewenborg: Kajuit 4 / 050 367 4002 /
wijlewenborg@wij.groningen.nl

Oosterparkwijk
• Spreekuur mantelzorg: op afspraak.
• WIJ Oosterparkwijk / Gorechtkade 8 / 050 367 89 60 / 
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl

NOORDWEST

Hoogkerk
• Spreekuur mantelzorg: dinsdag 10.00-12.00 uur: Gabriëlstraat 2

Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk
• Spreekuur mantelzorg: dinsdag 11.00-12.00 uur op WIJ-locatie
• WIJ Selwerd: locatie: Vensterschool. Eikenlaan 288-6 (begane grond) / 050 367 42 20 wijselwerd@wij.groningen.nl 

Vinkhuizen
• Spreekuur mantelzorg: dinsdag 10.00-11.00 uur op WIJ-locatie
• WIJ Vinkhuizen. Locatie: achterzijde MFC ’t Vinkhuys. Boraxstraat 2 / 050 367 63 03 
wijvinkhuizen@wij.groningen.nl

ZUID

Corpus den Hoorn 
• Spreekuur mantelzorg: op afspraak
• WIJ Corpus den Hoorn: locatie: Menno Lutterhuis, Paterswoldseweg 267  
050 367 74 50/ wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl

De Wijert
• Spreekuur mantelzorg: op afspraak 
• WIJ De Wijert: locatie: Multifunctioneel Centrum. P.C. Hooftlaan 1 
050 367 91 20/ wijdewijert@wij.groningen.nl

Rivierenbuurt
• Spreekuur mantelzorg: op afspraak
• WIJ Rivierenbuurt: locatie: Talmahuis, Merwedestraat 54 / 050 367 64 00
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl

De Hulpdienst

De vrijwilligers van de Hulpdienst helpen iedereen in de stad Groningen die bepaalde dingen (tijdelijk) niet meer zelf kan doen. De hulp is gratis. U betaalt alleen een vergoeding voor gemaakte kosten, zoals autovervoer (€ 0,30 per gereden km) of gebruik van (elektrisch) gereedschap.

Wat doet de Hulpdienst?

• kleine klusjes in en om het huis (gaatje boren, lamp ophangen etc.)
een klus mag maximaal drie uur in beslag nemen
• boodschappen (incidenteel)
• kleine tuinklussen
• meegaan naar het ziekenhuis
• vervoer naar dokter, kapper, tandarts etc.
• respijtzorg (een vrijwilliger kan incidenteel aanwezig zijn zodat de mantelzorger even adempauze heeft)

Contact

Via het algemeen Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050 - 312 60 00, mip.groningen@humanitas.nl.
Meld alstublieft meteen dat het om een hulpdienstaanvraag gaat, dit voorkomt misverstanden.
Als u zelf belt, weten wij precies wat er aan de hand is en kunnen we een bijpassende vrijwilliger voor u zoeken.

 

Terug naar Mantelzorgondersteuning