Groningen

Contact en spreekuren in de wijk

Waar kunt u als mantelzorger terecht? 

Centrale Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad:
bereikbaar via Humanitas
Akerkhof Zuidzijde 22 Groningen
050 312 60 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur)
mip.groningen@humanitas.nl   
www.humanitasgroningen.nl

Steunpunt Mantelzorg: 
voor informatie, advies, emotionele steun, respijt, praktische hulp, lotgenotencontact, cursussen.

WIJ Groningen:  voor ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. Ook voor vragen rondom mantelzorg. De WIJ-teams zijn er voor alle inwoners van de stad Groningen.

Steunpunt Mantelzorg in uw wijk

WIJ Groningen

Beijum:
Wia Postema:
06 13 65 36 83 / w.postema@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: dinsdag 10.00-11.00 uur op WIJ-locatie. Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ Beijum

Isebrandtsheerd 96 / 050 549 71 31
wijbeijum@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Centrum/Schilderswijk

Hanneke Glas:
06 30 64 73 20 / h.glas@humanitas.nl

Spreekuur mantelzorg: op afspraak.

 

 WIJ Schilderswijk/Centrum

Oosterstraat 48-2 / 050 367 72 02

wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Corpus den Hoorn:
Ria Haaksema
06 23 01 23 71 /
r.haaksema@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: maandag 10.00-12.00 uur op WIJ-locatie. Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ Corpus den Hoorn 
Locatie: Menno Lutterhuis.
Paterswoldseweg 267 /  050 367 74 50
wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

De Wijert:
Ria Haaksema
06 23 01 23 71 /
r.haaksema@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: donderdag 10.00-12.00 uur op WIJ-locatie. Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ De Wijert.
Locatie: Multifunctioneel Centrum 
P.C. Hooftlaan 1 / 050 367 91 20

wijdewijert@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Hoogkerk:
Lena van der Kaap / Marjan de Jong
06 13 65 37 31 / L.vanderkaap@humanitas.nl

m.dejong1@humanitas.nl

Inloopspreekuur: dinsdag 13-15.00 uur bij WIJ Hoogkerk; de Verbetering 3
Inloopspreekuur: donderdag 9.30 -12.00 uur Gabrielstraat 2

 

WIJ Hoogkerk

De Verbetering 3 / 050 367 45 66

wijhoogkerk@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Korrewegwijk/De Hoogte:
Jikke Meulman:
06 13 65 37 17 / j.meulman@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: op afspraak.

 

WIJ Korrewegwijk
Locatie: Floreshuis.
Floresplein 19 / 050 367 40 06
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

 

Lewenborg:
Wia Postema:
06 13 65 36 83 / w.postema@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: dinsdag 14.00-16.00 uur op WIJ-locatie.
Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ Lewenborg

Kajuit 4 / 050 367 40 02

wijlewenborg@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Oosterparkwijk:
Jikke Meulman:
06 13 65 37 17 / j.meulman@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: op afspraak.

 

WIJ Oosterparkwijk
Gorechtkade 8 / 050 367 89 60
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

 

Rivierenbuurt:
Ria Haaksema
06 23 01 23 71 /
r.haaksema@humanitas.nl
Spreekuur mantelzorg: donderdag 13.00-16.00 uur op WIJ-locatie. Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ Rivierenbuurt.
Locatie: Talmahuis.
Merwedestraat 54 / 050 367 64 00

wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Schilderswijk/centrum:
Hanneke Glas:
06 30 64 73 20 / h.glas@humanitas.nl

Spreekuur mantelzorg: op afspraak.

 

WIJ Schilderswijk/Centrum
Oosterstraat 48-2 / 050 367 72 02

wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

 

Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk:
Tamara van Diejen: 06 13 07 72 32 / t.vandiejen@humanitas.nl

Spreekuur mantelzorg: maandag 10.00-12.00 uur op WIJ-locatie. Een afspraak maken is ook mogelijk.

 

WIJ Selwerd 
Locatie: Vensterschool.
Eikenlaan 288-6 (begane grond) / 050 367 42 20
wijselwerd@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

Vinkhuizen:
Lena van der Kaap / Marjan de Jong
06 13 65 37 31 / L.vanderkaap@humanitas.nl

m.dejong1@humanitas.nl

Inloopspreekuur dinsdag 10.00-12.00 uur bij WIJ Vinkhuizen Boraxstraat 2

 

WIJ Vinkhuizen
Locatie: achterzijde MFC ’t Vinkhuys.
Boraxstraat 2 / 050 367 63 03

wijvinkhuizen@wij.groningen.nl
www.wij.groningen.nl

 De Hulpdienst

De Hulpdienst  helpt stadjers die bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunnen doen, gratis, m.u.v. vergoeding voor gemaakte kosten. De Hulpdienst doet klusjes in huis, boodschappen, kleine tuinklussen, gaat mee naar het ziekenhuis, etc. Lees meer over de hulpdienst.
Bereikbaar via het WIJ-team in uw wijk of via Humanitas: 050-312 60 00 / mip.groningen@humanitas.nl

 

Terug naar Mantelzorgondersteuning