Contact en spreekuren in de wijk

Waar kun je als mantelzorger terecht? 

Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad
Bereikbaar via Humanitas
Akerkhof Zuidzijde 22 Groningen
050-312 60 00 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur)
steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl
www.humanitasgroningen.nl

Steunpunt Mantelzorg:
voor informatie, advies, emotionele steun, respijt, praktische hulp, lotgenotencontact, cursussen

WIJ Groningen:
voor alle inwoners van de stad Groningen. Voor ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. Ook voor vragen rondom mantelzorg. www.wij.groningen.nl

Steunpunt Mantelzorg in je wijk


Bezoek het spreekuur of maak een afspraak via 050-312 60 00 of
steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl 

 Beijum

Centrum: zie Schilderswijk

 Corpus den Hoorn

De Hoogte: zie Korrewegwijk

De Wijert

Hoogkerk

 Korrewegwijk

Lewenborg

Paddepoel: zie Selwerd

 Rivierenbuurt

Oosterparkwijk

Selwerd

Schilderswijk:

Tuinwijk: zie Selwerd

Vinkhuizen

De Hulpdienst

De vrijwilligers van de Hulpdienst helpen iedereen in de stad Groningen die bepaalde dingen (tijdelijk) niet meer zelf kan doen. De hulp is gratis. U betaalt alleen een vergoeding voor gemaakte kosten, zoals autovervoer (€ 0,30 per gereden km) of gebruik van (elektrisch) gereedschap.

Wat doet de Hulpdienst?

• kleine klusjes in en om het huis (gaatje boren, lamp ophangen etc.)
een klus mag maximaal drie uur in beslag nemen
• boodschappen (incidenteel)
• kleine tuinklussen
• meegaan naar het ziekenhuis
• vervoer naar dokter, kapper, tandarts etc.
• respijtzorg (een vrijwilliger kan incidenteel aanwezig zijn zodat de mantelzorger even adempauze heeft)

Contact

Via het algemeen Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050 - 312 60 00, mip.groningen@humanitas.nl.
Meld alstublieft meteen dat het om een hulpdienstaanvraag gaat, dit voorkomt misverstanden.
Als u zelf belt, weten wij precies wat er aan de hand is en kunnen we een bijpassende vrijwilliger voor u zoeken.

 

Terug naar Mantelzorgondersteuning