Groningen

Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg Groningen stad vrijdag 10 november 2017  

Dag van de Mantelzorg groot succes

Elk jaar op 10 november worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In Groningen gebeurde dat op een feestelijke avond in Hanze Plaza en met activiteiten in de wijken.

Ruim 550 gasten, mantelzorgers en introducés, genoten van een spetterend optreden van smartlappenband Diep Triest. Deze band brengt het levenslied op geheel eigen manier, muzikaal stevig en met een mooie knipoog. Er werd volop meegezongen. In de wijken werd mantelzorgers een ontspanningsworkshop aangeboden in de vorm van kennismaking met yoga. De yogadocenten weten als geen ander hoe belangrijk ontspannen en goed voor jezelf zorgen is om de thuissituatie beter vol te houden. De workshops werden afgesloten met lekkere hapjes, koffie, thee en even napraten.

De Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd door de Gemeente Groningen en de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties. De feestavond werd geopend door mevrouw Mieke Kortbeek, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente. Zij drukte mantelzorgers op het hart vooral gebruik te maken van het bestaande hulpaanbod.

Uit de toespraak van Mieke Kortbeek:

Gemeente biedt meer dan een Italiaans ijsje

Mieke Kortbeek, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente en ‘zelf een bescheiden mantelzorger bij een veel jongere vriendin’  benadrukte in haar toespraak het belang van zorg delen en liet zien dat de gemeente de mantelzorgers veel meer biedt dan een Italiaans ijsje.  Een korte samenvatting van haar verhaal.

Mantelzorg dat doe je samen!  is dit jaar opnieuw het landelijke thema. Mantelzorgen geeft vaak  heel waardevolle mooie momenten. Maar langdurig en veel voor iemand zorgen kan ook leiden tot overbelasting, niet meer aan jezelf toekomen. Soms leidt het zelfs tot eenzaamheid en isolement, en het gevoel dat je het niet langer vol kunt houden.  Dat gevoel kunnen en willen we samen als stad voorkomen.
Mensen in uw omgeving zijn vaak bereid om iets  voor u te doen en zijn blij als ze een concrete vraag krijgen. Maar hulp vragen en accepteren  zijn we misschien wel een beetje verleerd in onze samenleving waarin zelfredzaamheid zo hoog in het vaandel staat. We moeten nog groeien naar meer samenredzaamheid.

Concreet aanbod van de gemeente
Om de zorg te delen heeft de gemeente  een heel concreet aanbod ontwikkeld. Dat aanbod bedenken we niet zomaar vanuit het stadhuis. Daarover hebben we veel contact met het Steunpunt Mantelzorg en de wijkwerkers Mantelzorgondersteuning van Humanitas, en met de WIJ-werkers informele zorg. Ook overleggen we  met de Adviesgroep Mantelzorg waarin mensen meedenken die zelf ervaring hebben als mantelzorger. Ook bij Stadadviseert- een adviesnetwerk van inwoners - hebben we onze mantelzorgvragen gedeeld en advies gekregen. En als u ideeën of suggesties voor verbeteringen heeft: stap op de wijkwerker af, het Steunpunt Mantelzorg, de gemeente.

RTV Noord berichtte onlangs dat mantelzorgers in de gemeente Groningen er maar bekaaid afkomen met een Italiaans ijsje. Naast de individuele waardering die natuurlijk ook belangrijk is, heeft Groningen heeft er samen met de genoemde partijen voor gekozen om te investeren in een collectief en preventief hulpaanbod, dichtbij en toegankelijk voor iedereen. Zoals:
 -In elke wijk is een WIJ-team met daarin de wijkwerker informele zorg  die binnen het WIJ-team zorgt dat we niet alleen met de zorgvrager overleggen maar ook met de mantelzorger. 
- Daarnaast biedt Humanitas in elke wijk mantelzorgondersteuning. Een wijkwerker die naar u als mantelzorger luistert en samen met u zoekt naar mogelijke oplossingen. Ook begeleiden deze wijkwerkers de vrijwilligers mantelzorgondersteuning die met u meedenken en u concreet helpen.
-We ondersteunen de hulpdiensten, boodschappendiensten,  vervoersdiensten, de formulierenbrigade,  Present.
-Er zijn lotgenotengroepen met andere mantelzorgers
- In “Een netwerk natuurlijk”  helpen getrainde vrijwilligers mantelzorgers om hun sociale netwerk uit te breiden zodat ze met meer mensen de zorg kunnen delen.
- We bieden  mindfullnestrainingen  voor zwaar belaste mantelzorgers en  eigen-kracht-cursussen. 
- We hebben een aparte groep voor jonge mantelzorgers.
- We subsidiëren Wehelpen, een site voor hulpvragen en hulpaanbod met ook een mantelzorgagenda.
-We kopen dagopvang en dagbestedingsmogelijkheden in.
- En we hebben de Mantelzorgkaart met vouchers voor onder andere dat Italiaanse ijsje, en een cadeaubon.
-In 2017 heeft de gemeente zich extra ingezet voor:
- Mantelzorg en werk. We hebben zowel intern binnen de gemeente als in Noorderlink-verband met veel werkgevers gesproken over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
-Het burgerinitiatief De Opstap, een huis voor herstel en respijt: een  warm, gezellig logeerhuis waar degene voor wie u zorgt zo nu en dan kan logeren.

We weten dat de mantelzorgers die gebruikmaken van het concrete aanbod zich gesteund en gewaardeerd voelen. We weten ook dat mantelzorgers vaak pas ondersteuning vragen als het hun al behoorlijk over de schoenen loopt. Dus ik herhaal nogmaals mijn oproep: Maak gebruik van al die aardige mensen om u heen en mooie dingen die er zijn, zodat u op een gezonde en plezierige manier uw mantelzorgtaken kunt blijven volhouden. 

Terug naar Mantelzorgondersteuning