Groningen

Mantelzorgkaart

Mantelzorgers in de stad Groningen ontvangen ieder jaar de Mantelzorgkaart. Een kleine blijk van waardering.

Mantelzorgkaart met leuke aanbiedingen

Mantelzorgers in de stad Groningen kunnen elk jaar een Mantelzorgkaart ophalen. Hiermee willen de gemeente Groningen en Humanitas hun waardering uiten voor het goede werk van de mantelzorgers. Met de kaart kunnen de mantelzorgers gebruik maken van een aantal leuke aanbiedingen. De kaart bevat onder andere coupons voor een gratis bos bloemen, een lekker ijsje in de zomer en een heerlijke lunch voor twee personen. Mantelzorgers doen ontzettend veel goed werk voor anderen en verdienen het daarom ook zelf eens verwend te worden.

Humanitas wil mantelzorgers bereiken

Het uitreiken van de Mantelzorgkaart geeft Humanitas ook de gelegenheid in gesprek te raken met de mantelzorgers. Zo kunnen zij van elkaar horen hoe het gaat en op welke manier Humanitas de mantelzorgers kan ondersteunen. Veel mantelzorgers zijn al geregistreerd, maar lang niet allemaal. En juist die groep, die (nog) niet geregistreerd is, wil Humanitas bereiken om ook hun ondersteuning te kunnen bieden. Ben je nog niet geregistreerd of ken je een mantelzorger die nog niet is geregistreerd, meld je dan bij het Centrale Steunpunt Mantelzorg: 050 - 312 60 00 of mip.groningen@humanitas.nl. 

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorg is de zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan iemand met een ziekte of beperking gedurende minstens drie maanden en acht uur per week.

De mantelzorgkaart is bedoeld voor mantelzorgers die wonen in Groningen.

Afhaaladressen Mantelzorgkaart

De kaart ligt voor je klaar bij: 

Neem bij het afhalen je identiteitsbewijs mee.

De Mantelzorgkaart komt tot stand in samenwerking met de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Adviesgroep Mantelzorg en Humanitas en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en de betrokken bedrijven. 

Meer informatie over Mantelzorgondersteuning