Nieuwsbrief Mantelzorg

De Nieuwsbrief Mantelzorg van het Steunpunt Mantelzorg verschijnt drie keer per jaar. 

In de nieuwsbrief vind je onderwerpen die voor mantelzorgers in de stad Groningen van belang zijn, zoals praktische tips, contactadressen, en een activiteitenagenda. 

Nieuwsbrief voortaan per e-mail 

Veel lezers kregen de Nieuwsbrief Mantelzorg kosteloos toegestuurd. Tot onze spijt moeten we bezuinigen op het versturen van de nieuwsbrief. 

Een papieren versie van de nieuwsbrief kun je  altijd ophalen bij het WIJ-team in je wijk of bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas aan het Akerkhof 22 zz.
De Nieuwsbrief Mantelzorg ligt daar half september, half januari en half juni. 

Ben je geen mantelzorger meer?

Wil je dat dan doorgeven aan Humanitas. Je kunt bellen met 
050 – 321 60 00 of mailen naar steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl

Nieuwsbrieven  Mantelzorg digitaal

2020

Nieuwsbrief Mantelzorg 2020 , winter voorjaar

Download hier de Nieuwsbrief Mantelzorg 2020-1

2019

De Nieuwsbrief Mantelzorg september 2019,nummer 3: 

Lees hier de Nieuwsbrief Mantelzorg juni 2019

Lees hier de Nieuwsbrief januari 2019, nummer 1

2018

september 2018, nummer 3

juni 2018, nummer 2

januari 2018, nummer 1

2017

september 2017, nummer 3

juni 2017, nummer 2

januari 2017, nummer 1

2016

september 2016, nummer 3

juni 2016, nummer 2 

januari 2016, nummer 1

2015

september 2015, nummer 3 

juni 2015, nummer 2

Wij hebben je toestemming nodig

Omdat je de Nieuwsbrief Mantelzorg ontvangt, hebben wij je toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken. Als je geen toestemming geeft, zijn wij wettelijk verplicht je uit te schrijven. 
Je  kunt je toestemming geven, door het formulier te tekenen dat je van ons ontvangt. 

Humanitas gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volledige privacyverklaring kun je nalezen op www.humanitas.nl/privacyverklaring.