Nieuwsbrief Mantelzorg

De Nieuwsbrief Mantelzorg van het Steunpunt Mantelzorg verschijnt drie keer per jaar. 

In de nieuwsbrief vindt u onderwerpen die voor mantelzorgers in de stad Groningen van belang zijn, zoals praktische tips, contactadressen, en een activiteitenagenda. 

Nieuwsbrief voortaan per e-mail 

Veel lezers krijgen de Nieuwsbrief Mantelzorg kosteloos toegestuurd. Dat is voor ons een hoge kostenpost. Daar komt nog bij dat in 2019 de portokosten omhoog gaan. Daarom moeten we tot onze spijt bezuinigen op het versturen van de nieuwsbrief. Wij hebben daarom het volgende besloten:

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel.

De nieuwsbrief op papier 

Een papieren versie van de nieuwsbrief kunt u altijd ophalen bij het WIJ-team in uw wijk of bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas aan het Akerkhof 22 zz.

Bent u geen mantelzorger meer?

Bent u geen mantelzorger meer? Wilt u dat dan doorgeven aan Humanitas. U kunt bellen met 
050 – 321 60 00 of mailen naar steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl

Wij hebben uw toestemming nodig

Omdat u de Nieuwsbrief Mantelzorg ontvangt, hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u geen toestemming geeft, zijn wij wettelijk verplicht u uit te schrijven. 
U kunt uw toestemming geven, door een formulier te tekenen. Als u in het begin van het jaar 2019 de Mantelzorgwaarderingskaart komt ophalen, dan kun u op dat moment ook tekenen voor uw toestemming.
Komt u de Mantelzorgwaarderingskaart niet ophalen, dan ontvangt u in de loop van 2019 per post een verzoek om te tekenen voor uw toestemming.

Humanitas gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volledige privacyverklaring kunt u nalezen op www.humanitas.nl/privacyverklaring.

Nieuwsbrief Mantelzorg digitaal

2019

In het tweede nummer van de Nieuwsbrief Mantelzorg leest u onder meer:

Lees hier de Nieuwsbrief Mantelzorg juni 2019

In het eerste nummer van dit jaar leest u onder meer: 

  • hoe en waar u de Mantelzorgkaart 2019 kunt krijgen.
  • wat u moet doen om geregistreerd te blijven als mantelzorger (pagina 3).
  • een humoristische column van een dochter die voor haar moeder met dementie zorgt
  • waar u in Groningen gratis hulp kunt krijgen.
  • wat deelnemers aan cursussen hebben gehad en waarom ze u die aanraden.
  • en natuurlijk tips, contactadressen waar u ons kunt bereiken, en de activiteitenagenda

Lees hier de Nieuwsbrief januari 2019, nummer 1

2018

september 2018, nummer 3

juni 2018, nummer 2

januari 2018, nummer 1

2017

september 2017, nummer 3

juni 2017, nummer 2

januari 2017, nummer 1

2016

september 2016, nummer 3

juni 2016, nummer 2 

januari 2016, nummer 1

2015

september 2015, nummer 3 

juni 2015, nummer 2