Respijtzorg

Zorg delen of overdragen noemen we ook wel respijtzorg. Het kan gaan om vervangende zorg door vrijwilligers, dagbesteding, kortdurende opvang, dag- en of nachtopvang en of acute opvang.

Soms is het fijn als je als mantelzorger even vrijaf kunt hebben. Immers, elke dag klaar staan voor een ander kan zwaar zijn. Je hebt dan tijd voor jezelf nodig om weer op te laden. Soms is het ook noodzakelijk dat je als mantelzorger tijdelijk de zorg kunt overlaten aan iemand anders.

Vormen van respijtzorg

Het delen en/of overdragen van zorg noemen we respijtzorg. Vormen van respijtzorg zijn: iemand die helpt bij de boodschappen of even oppast als je wat anders wilt doen. Maar ook dagbesteding of hulp in de huishouding kunnen vormen van respijtzorg zijn. Bij respijtzorg kan het gaan om vervangende mantelzorg door vrijwilligers en/of professionals. Op de website www.respijtzorggroningen.nl staan de respijtzorgmogelijkheden op een rij.

Respijtzorg via Humanitas

Voor informatie over respijtzorg en de mogelijkheden die Humanitas biedt, kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Hieronder vindt u de projecten waarin vrijwilligers u als mantelzorger tijdelijk kunnen ontlasten. 

Er zijn - vriendschappelijk huisbezoek 

‘Er zijn – vriendschappelijk huisbezoek’ biedt ouderen en mensen met een chronische ziekte regelmatig gezelschap en contact wanneer zij niet meer in staat zijn dit zelf te organiseren. Voor de mantelzorgers betekent dit dat ze even een moment voor zichzelf kunnen hebben.

Vrijwilligers en Dementie

Dit project is gericht op ondersteuning in de thuissituatie van mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers.

De Opstap 

In logeerhuis De Opstap kunnen vijf mensen met een ziekte of beperking terecht die normaal gesproken door een mantelzorger verzorgd worden. Of die na een ziekenhuisopname zorg nodig hebben. Het huis wordt gerund door vrijwilligers. Daar waar nodig wordt aanvullende professionele zorg verleend.

Netwerkvrijwilligers 

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren, bijvoorbeeld na ziekte of tijdrovende zorg voor een ander. Netwerkvrijwilligers helpen om de draad weer op te pakken.

Wehelpen
Dit is de digitale marktplaats voor hulpvragen en hulpaanbod. Ook vind je hier een agenda die je kunt delen met een besloten netwerk van vrienden, buren, kennissen etc. Zo kun je digitaal taken en tijdstippen verdelen.

Hulpdienst
Hulp nodig bij klusjes in en het huis? Zelf niet (meer) in staat dit te doen? Vrijwilligers van de Hulpdienst helpen graag. Bijvoorbeeld met kleine tuinklussen, meegaan naar het ziekenhuis of boodschappen doen.

Levensverhaal
Een vrijwilliger kan helpen een levensverhaal vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een levensboek. 

Palliatieve zorg/hospice Gasthuis Groningen 
Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 biedt 24-uurs zorg in een huiselijke sfeer aan mensen met een terminale ziekte.

Terug naar mantelzorgondersteuning