Steunpunt Mantelzorg

 voor al  je vragen rondom mantelzorg

 Voorkom overbelasting!

Mantelzorgers zorgen vaak met liefde voor een ander, maar door deze extra zorg bestaat het risico van overbelasting. Ook de combinatie van zorg en werk kan heel zwaar zijn. Werkende mantelzorgers draaien veelal 'dubbele diensten'. Voorkom overbelasting en neem tijdig contact op met het steunpunt!

Alle mantelzorgers in de stad Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de stad Groningen kunnen een beroep doen op het steunpunt. Beroepskrachten en vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg bieden verschillende vormen van ondersteuning. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen met de mantelzorger naar oplossingen voor problemen. Ook kan een vrijwilliger de mantelzorger tijdelijk vervangen waardoor deze even wat tijd heeft voor zichzelf.

Steunpunt Mantelzorg in de wijk 

Bij het steunpunt kun je terecht voor onder meer:

 • Gesprek over je mantelzorgsituatie 

 • Informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden

 • Lotgenotencontact, themabijeenkomsten, cursussen, activiteiten. Lees meer

 • Tijdelijke vervanging/respijtzorg. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers van Humanitas nemen de mantelzorg tijdelijk van je over. Dit kan voor een paar uurtjes per week of voor een paar dagen. Meer over respijtzorg

 • Doorverwijzing naar de juiste instantie

 • Hulp bij aanvragen, bijvoorbeeld van zorg

 • Hulp en bemiddeling bij regelzaken

 • Hulp bij het keukentafelgesprek, indicatie en herindicatie.

 • Belangenbehartiging: als je als mantelzorger niet serieus genomen wordt, steunen we je bij het behartigen van je belangen.

 • Nieuwsbrief voor mantelzorgers. Meer over de nieuwsbrief

 • De Mantelzorgkaart.

Organisaties kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor onder meer:

 • Samenwerkingsmogelijkheden in de stad voor een goede mantelzorgondersteuning

 • Informatie en advies over mantelzorgondersteuning in Groningen Stad

 • Informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
  Lees meer over Mantelzorg en werk

Contactadres:  Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen Stad
Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen
050 - 312 60 00 steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl 

Terug naar Mantelzorgondersteuning