Humanitas Steunpunt Mantelzorg

Wat kan het Steunpunt Mantelzorg voor je betekenen? 

Ben je mantelzorger en woon je in de gemeente Groningen of zorg je voor iemand in de gemeente Groningen? Dan kun je een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas. Onze beroepskrachten en vrijwilligers bieden verschillende vormen van ondersteuning. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen met je naar oplossingen voor problemen. Ook kan een vrijwilliger de mantelzorger tijdelijk vervangen waardoor deze even wat tijd heeft voor zichzelf.

Voorkom overbelasting

Mantelzorgers zorgen vaak met liefde voor een ander, maar door deze extra zorg bestaat het risico van overbelasting. Ook de combinatie van zorg en werk kan zwaar zijn. Werkende mantelzorgers draaien veelal 'dubbele diensten'. Voorkom overbelasting en neem tijdig contact op met het steunpunt!

Veel mantelzorgers voelen zich eenzaam

Van de langdurig zorgende mantelzorgers voelt 43% zich eenzaam. Daarmee is de eenzaamheid onder mantelzorgers groter dan onder de gemiddelde Nederlanders.
Mantelzorgers van mensen met dementie zijn bijna twee keer zo vaak eenzaam in vergelijking met de doorsnee Nederlander. Als je langdurig zorg verleent, kunnen je contacten verwateren. Je moet vaak sociale activiteiten afzeggen en bent misschien erg aan huis geboden. Zo kan sociale eenzaamheid ontstaan.

Steunpunt Mantelzorg kan helpen bij eenzaamheid

Je kunt terecht bij het Steunpunt Mantelzorg voor emotionele steun en een luisterend oor. Als je je situatie bespreekbaar maakt, kan dat al helpen.
Maak gebruik van respijtzorg, zodat je meer tijd en energie krijgt voor andere activiteiten.
Contact met mensen in dezelfde situatie, die ook weten wat mantelzorgen en eenzaamheid betekent, geeft een gevoel van herkenning. Het Steunpunt organiseert regelmatig lotgenotencontact voor mantelzorgers. Ook een assertiviteitstraining of een andere cursus kan je helpen.

Bij het Steunpunt Mantelzorg kun je terecht voor onder meer:

• Gesprek over je mantelzorgsituatie
• Informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden
• Lotgenotencontact, themabijeenkomsten, cursussen, activiteiten. Lees meer
• Tijdelijke vervanging/respijtzorg. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers van Humanitas nemen de mantelzorg tijdelijk van je over. Dit kan voor een paar uurtjes per week of voor een paar dagen. Meer over respijtzorg
• Doorverwijzing naar de juiste instantie
• Hulp bij aanvragen, bijvoorbeeld van zorg
• Hulp en bemiddeling bij regelzaken
• Hulp bij het keukentafelgesprek, indicatie en herindicatie.
• Belangenbehartiging: als je als mantelzorger niet serieus genomen wordt, steunen we je bij het behartigen van je belangen.
• Nieuwsbrief voor mantelzorgers. Meer over de nieuwsbrief
• De Mantelzorgkaart. Vraag de Mantelzorgkaart aan 

Informatie en advies voor organisaties

Organisaties kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor onder meer:
• Samenwerkingsmogelijkheden voor een goede mantelzorgondersteuning
• Informatie en advies over mantelzorgondersteuning in de gemeente Groningen
• Informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Lees meer over Mantelzorg en werk

Contactadres:  Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen Stad
Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen
050 - 312 60 00 steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl 

Terug naar Mantelzorgondersteuning