Websites voor mantelzorgers

Als je op het internet zoekt, raak je soms de weg kwijt. Het Steunpunt Mantelzorg zocht een aantal websites voor je uit. 

Mantelzorg algemeen

www.mantelzorg.nl  
De website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Je vindt op de website onder andere ervaringen van mantelzorgers, informatie over mantelzorg, geldzaken, wet- en regelgeving, en  steun & advies. Ook kun je er vragen stellen via de Mantelzorglijn, telefonisch of via de mail. 

www.mantelzorggroningen.nl
informeert mantelzorgers in de provincie Groningen over allerlei zaken waarmee je te maken kunt krijgen als mantelzorger. Biedt ook ondersteuning aan professionals en (zorg)vrijwilligers die jouw zorgtaken kunnen verlichten en stimuleert werkgevers in de provincie om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen.

Jonge Mantelzorgers 
JMZ helpt jonge mantelzorgers. Op de pagina van JMZ vind je links naar websites voor jonge mantelzorgers. 

Leven na mantelzorg
Als de mantelzorg wegvalt, gaat een nieuwe fase van je leven in. Naast rouwen om het verlies is er de vraag hoe je een andere invulling gaat geven aan je dagelijks leven.

www.werkenmantelzorg.nl Informatie over de verschillende mogelijkheden en verlofregelingen voor werkende mantelzorgers.
Zie ook de pagina Werk en Mantelzorg.

Mantelzorg en...

Mantelzorg en dementie

Hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie
Een website met heel veel praktische tip over heel veel onderwerpen. 
SignaLeren  Grenzeloos dementie herkennen. Tien korte filmpjes (Nederlands, Turks, Arabisch of Berbers ingesproken) te gebruiken bij een ‘niet-pluis-gevoel’

Mantelzorg in de laatste levensfase

De nieuwe website MantelzorgBalans helpt bij het (her)vinden van balans, zodat je de zorg voor je naaste goed kunt dragen.
Informatie over langdurige zorg en ondersteuning van het Ministerie VWS
Als je naaste niet meer lang te leven heeft, op thuisarts.nl 
Mantelzorg in de palliatieve fase op MantelzorgNLMantelzorg en migranten 

www.netwerknoom.nl
de website van NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.
SignaLeren  Grenzeloos dementie herkennen. Tien korte filmpjes (Nederlands, Turks, Arabisch of Berbers ingesproken) te gebruiken bij een ‘niet-pluis-gevoel’.

Mantelzorg en psychiatrie

Naasteninkracht
Is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op deze website vindt u informatie, tips, inspiratie en steun en veel ervaringsverhalen. 

www.ypsilon.org
de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Labyrint in perspectief
voor direct betrokkenen bij mensen met psychische of psychiatrische problemen.
Zet zich  in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. 

Plusminus 
Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naast betrokkenen.

Mantelzorg en verslaving

Helpmijndierbareisverslaafd  
Website voor naasten van verslaafden. 

Respijt en hulp

www.respijtzorggroningen.nl
Op deze website kun je alle mogelijkheden voor respijtzorg in de stad opvragen. Je vindt hier ook  allerlei organisaties die Stadjers kunnen en willen helpen

www.handeninhuis.nl
De landelijk werkende organisatie Handen in Huis richt zich op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger in een situatie waar de hulpvragen zonder de hulp van de mantelzorger niet alleen thuis kan blijven. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet als de vaste mantelzorger voor een opname naar een ziekenhuis moet.

www.blauwegids.nl
Een overzicht van aangepaste vakanties. Ook kun je zoeken op vakanties voor mantelzorger en zorgvrager samen.

www.regelhulp.nl
Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun.

www.wehelpen.nl
WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor jezelf of een ander - binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden.

Verzorging

Praktische tips
Informatiekaarten voor mantelzorgers met  praktische tips en informatie over verschillende onderwerpen, zoals dementie, reuma en aan- en uitkleden. Geschikt voor in de thuissituatie. Zorgvoorbeter.nl

www.vindeenhulpmiddel.nl
Gebruikers van hulpmiddelen zijn vaak onbekend met de hulpmiddelen die er zijn, of moeten lang zoeken naar het juiste hulpmiddel voor hun situatie. Onafhankelijk kenniscentrum Vilans biedt een alternatief voor lange zoektochten op internet.

Samen beter thuis 
Website met tips en adviezen voor zelfzorg thuis, met tal van handige informatieve films.

Zorgvoorbeter
Met onder meer handige informatiekaarten over tien (zorg)onderwerpen voor mantelzorgers. Deze kaarten bieden praktische tips en informatie over verschillende onderwerpen, zoals dementie, reuma, en aan- en uitkleden. Geschikt voor in de thuissituatie.

Terug naar Mantelzorgondersteuning