Groningen

Een maatschappelijke stage lopen bij Humanitas

Kinderen voorlezen, aanschuiven in het taalcafé, helpen bij een vrijwilligersbijeenkomst. Scholieren op het VMBO kunnen bij allerlei projecten van Humanitas terecht voor hun maatschappelijke stage. Projectcoördinator Jeichien Martens vertelt over de mogelijkheden en scholier Jits over haar ervaringen.

Theorie en praktijk
Een oud klasgenootje van de zoon van projectcoördinator Jeichien Martens zocht een maatschappelijke stage. “Ze vond een plek bij Humanitas en zo is het balletje gaan rollen,” vertelt Jeichien. Een aantal leerlingen bezochten tijdens hun stage al het taalcafé op donderdagmiddag. Daarnaast voerden ze gesprekken met beroepskrachten. “Zo kunnen de leerlingen onderzoeken wat de link is tussen wat ze op school leren en de praktijk.” De stagiaires van het VMBO hebben ongeveer dezelfde leeftijd als de jonge mantelzorgers binnen één van de maatjesprojecten. Soms vinden scholieren het leuk om binnen dat project contacten te leggen. “Zo proberen we logische verbanden te maken.”

Volleybal en paardrijden
Jits Hiemstra is 15 jaar. Ze zit in 3 VMBO op het Wessel Gansfort college en volgt de theoretische leerweg. In haar vrije tijd speelt ze graag volleybal en doet ze aan paardrijden. “Ik vind het heel leuk om met dieren om te gaan,” vertelt ze. Ze wilde graag een afwisselende stage en Humanitas leek haar een leuke organisatie. Jits: “Voor mijn stage kende ik Humanitas nog niet, maar ik vind het een goede organisatie. Humanitas is er voor mensen die hulp nodig hebben en iedereen kan er zo binnen stappen.”

Stage lopen bij het taalcafé
Tijdens haar maatschappelijke stage zag Jits in het taalcafé mensen met elkaar praten en spelletjes doen. Jits: “Ik verbeterde mijn sjoelrecord en werd door diverse deelnemers gefeliciteerd met mijn verjaardag. Dat was heel gezellig. Op die manier leer je elkaar in het taalcafé beter kennen en socialiseren.” Ook schoof ze een keer aan bij een conversatiegroep en deed ze een interview met een aantal vrijwilligers. “In de conversatiegroep spraken we met elkaar over cultuurverschillen. En ik vond het leuk om de vrijwilligers vragen te stellen over hun werkzaamheden binnen een project met vluchtelingen."

Meer informatie
Tijdens haar stageperiode leerde Jits vooral hoe je omgaat met mensen uit verschillende culturen en hun emoties. Meer weten over het doen van een maatschappelijke stage bij Humanitas? Neem dan contact op met projectcoördinator Jeichien Martens. Telefoon: 050-3126000. E-mail: j.martens@humanitas.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht