Groningen

Interculturele communicatie voor vluchtelingen in Grotiusminor

De Syrische Samer Ismael (29) volgt de Grotiusminor aan de Hanzehogeschool. In deze minor kunnen buitenlandse studenten kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur. Het zes maanden durende programma is speciaal ontwikkeld voor vluchtelingen en wordt sinds november vorig jaar aangeboden aan ongeveer dertig studenten. Humanitas helpt bij de werving.

Interculturele communicatie
De Grotiusminor bestaat uit twee blokken. Om aan de minor te kunnen deelnemen moeten de studenten op tenminste hbo-niveau het Nederlands en Engelstalige literatuur passief tot zich kunnen nemen. Ook de motivatie van de studenten is belangrijk. Marion de Boer, werkzaam aan de Hanzehogeschool en coördinator van de initiatiefgroep: “Taalvaardigheid is een belangrijk onderdeel van de minor, maar ook maken de studenten al in het eerste blok kennis met zaken als kunst, ondernemerschap, gezondheidszorg en politiek.” In het tweede blok blijven de studenten de vakken interculturele competenties en communicatie volgen. Daarnaast zijn er vier keuzemodules.

Werving van studenten
Bij Humanitas zetten een aantal vrijwilligers zich in voor de werving van studenten voor de minor. Marion: “Humanitas werkt met onze doelgroep.”  Vrijwilliger en sociaalpsycholoog Cootje Logger (70) zet zich nu bij Humanitas in voor de begeleiding van vluchtelingen. Ze schreef het boekje Aarde in vreemde grond, een netwerkmethode voor vluchtelingen. Volgens Cootje is het hebben van een informeel netwerk belangrijk en zouden vrijwilligers effectiever ingezet kunnen worden bij de begeleiding van vluchtelingen. Cootje: “Het is belangrijk dat vluchtelingen ondanks de acculturatiestress hun identiteit behouden. Als vrijwilligers daarbij dezelfde opleidingsachtergrond of hetzelfde beroep hebben als de vluchtelingen is het gemakkelijker om te werken aan het opbouwen van een netwerk. We hebben het in de conversatiegroep over integratiezaken, maar ook over wat het bijvoorbeeld betekent om als academicus te functioneren in Nederland.”

Via Humanitas naar de Hanzehogeschool
Samer Ismael leert Nederlands bij het talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en loopt stage op de afdeling chirurgie in het Martiniziekenhuis. In Syrië studeerde hij geneeskunde, anderhalf jaar geleden kwam hij als vluchteling naar Nederland. Nu hij sinds 9 maanden in Groningen woont voelt hij zich er thuis en spreekt hij al een aardig woordje Nederlands met de patiënten op de afdeling oncologie.

Via Humanitas kwam Samer bij de Hanzehogeschool terecht. Binnen de Grotiusminor volgt hij vakken in de keuzemodule gezondheid. Hij leert graag over cultuurverschillen en vindt dat goede communicatie een voorwaarde is om elkaar te kunnen begrijpen. Samer: “Je leert in de Grotiusminor vooral over de normen en waarden in Nederland. Over hoe het onderwijs hier werkt en de maatschappij, maar ook hoe ik beter kan leren denken en hoe ik hier mijn plek kan vinden. Dat is mooi.”

Meer informatie
Meer weten over de Grotiusminor? Neem dan contact op met projectcoördinator Any Akop. Telefoon: 050-3126000. E-mail: a.akop@humanitas.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht