Groningen

Hanneke's levensboek

 “De loopplank werd ingehaald. De stoomfluit blies een paar keer en de boot verliet langzaam de kade. De serpentines trokken steeds strakker tot op een gegeven moment het dunne papier brak. Zo werd de laatste band met de familie en het land, waarvan je niet wist of je het ooit nog terug zou zien, verbroken. Ik was op weg naar een onbekende toekomst.”

Tekst: Marre de Weger (vrijwillige coördinator bij Levensverhaal)

Bij het ouder worden kijk je wel eens terug op je leven. Dan kun je behoefte voelen om daar over te vertellen of je levensverhaal op een of andere manier vast te leggen. Dat kan weer een mooi aandenken zijn voor kinderen, kleinkinderen of vrienden. Vrijwilligers van Humanitas kunnen begeleiding bieden om een levensverhaal vorm te geven. Zo heeft Chris Hanneke ondersteund bij  haar eerste levensboek.

Hanneke vertelt dat zij vaker teksten schrijft en goed met de tekstverwerker overweg kan, ze schrijft ook een column voor de Leeuwenborger. Zij mailde haar teksten naar Chris, die er kritisch naar keek, de indeling en de grote lijn in de gaten hield en soms extra uitleg vroeg. Hanneke: ”er waren zeker ups en downs bij het schrijven, er waren immers ook verdrietige dingen die beschreven moesten worden”. Het was prettig daarover met Chris en anderen te kunnen praten, dat hielp me door een moeilijke fase heen”.

Chris is tevreden over dit levensboek, waar ze ongeveer een jaar samen aan hebben gewerkt. Uiteindelijk worden in de ruim 60 pagina’s alleen de eerste vijftien jaar van Hanneke’s leven beschreven, haar zogenaamde Indische periode. Het boek eindigt met de zeereis van Hanneke en haar vader naar Nederland.

“De loopplank werd ingehaald. De stoomfluit blies een paar keer en de boot verliet langzaam de kade. De serpentines trokken steeds strakker tot op een gegeven moment het dunne papier brak. Zo werd de laatste band met de familie en het land, waarvan je niet wist of je het ooit nog terug zou zien, verbroken. Ik was op weg naar een onbekende toekomst.”

Chris kijkt met een goed gevoel op hun samenwerking terug. “Voor een vrijwilliger is het heel boeiend om te zien hoe het leven van een ander zich ontplooit, elk levensboek laat weer een andere ontwikkeling zien van de hoofdpersoon, daardoor blijft het werk interessant. Mijn taak is ook elke keer anders. Hanneke schreef veel zelf, maar soms moet je als vrijwilliger goed luisteren naar de verhalen van de ander en daar zelf teksten van maken”.

Inmiddels zijn schrijfster Hanneke en raadgever Chris gestart met het tweede deel van het levensverhaal.

Meer informatie over het project Levensverhaal

 

Terug naar het nieuwsoverzicht