Groningen

“Maatschappelijk betrokken ondernemen zou vanzelfsprekend moeten zijn”

Vrijwilliger zijn bij Humanitas, oud bestuursvoorzitter Kees Tillema weet wat het betekent. Twee jaar lang was hij maatje van een jongen met een beperking. Maar niet slechts in zijn vrije tijd toont Tillema maatschappelijke betrokkenheid. "Als directeur van managementadviesbureau het Zuiderlicht is maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) een vanzelfsprekende keuze," zegt hij. 

Voorleesproject
Recentelijk steunde het Zuiderlicht het voorleesproject van Humanitas met een financiële bijdrage van € 1.710. Daarmee kan Humanitas onder andere nieuwe boeken kopen en meer kinderen spelenderwijs helpen bij hun taalontwikkeling. De sponsorrelatie met Humanitas is niet toevallig, het humanistische gedachtegoed past Tillema zelf dagelijks toe in zijn werk. “Bij de grotere verandertrajecten binnen organisaties die wij begeleiden gaat het net als bij Humanitas om het tijdelijk ondersteunen van mensen zodat ze het vervolgens op eigen kracht kunnen”.
 
Kleine daden met grote impact
Toch is MBO nog niet voor iedere organisatie een tweede natuur, vindt Tillema. “Vaak wordt het gezien als een taak die voortkomt uit een gevoel van morele verplichting, die verdisconteerd wordt in het dagelijks handelen.” Hij zou graag zien dat organisaties in de toekomst vaker vormen van MBO zoeken in kleine daden met een grote impact, zoals het bieden van expliciete kansen aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. “Als MBO gemakkelijk is toe te passen, kunnen organisaties elkaar met daden inspireren en kan er een trend ontstaan zodat het een intrinsieke beweging wordt. Dan verandert ook de klassieke relatie tussen gever en nemer en zal de term MBO uiteindelijk verdwijnen. Het wordt dan een vorm van ‘gewoon’ ondernemen.”

Terug naar het nieuwsoverzicht