Ervaringen uitwisselen: bijeenkomst taalcoaches

Het project Taalcoachondersteuning organiseerde een ontmoeting tussen de diverse taalcoaches. Doel van de bijeenkomst: ervaringen uitwisselen. 15 coaches kwamen op donderdag 7 februari samen, zij werden door Liesbeth en Mieke ontvangen met koffie en thee.

In groepjes van 3 à 4 personen werden in 4 rondes 4 onderwerpen besproken: de kracht van coaching, lastige situaties, taaltips en leuke ervaringen. De coaches waren zo enthousiast dat ze vergaten om te pauzeren.

Na de gespreksrondes werd er gezamenlijk besproken welke ideeën en ervaringen er waren gedeeld, en gevraagd of iemand wellicht nog een tip heeft voor anderen.

Taalcoaches komen elkaar niet vaak tegen, daarom is het goed om af en toe eens met elkaar te sparren over zowel de leuke ervaringen, als de lastige situaties, want die zijn er natuurlijk ook. Het is fijn om iemand te kunnen helpen, en te merken dat iemand ook echt vooruit gaat. “Een dankbare blik” doet veel.

Maar soms is coaching ook lastig. Sommige coaches vertelden dat het coachen af en toe wat moeizaam gaat. “Je zou soms meer willen, en willen dat het sneller gaat”, merkte iemand op. “Maar als de deelnemer dat niet wil of kan, houdt het op. Je moet zijn tempo volgen.” Dat is soms frustrerend, maar de deelnemer is zelf verantwoordelijk. Hij voert de regie over zijn leven.

Taalondersteuning is er in de vorm van 1-op-1 begeleiding en in groepsvorm. In een conversatiegroep kan iemand met andere deelnemers zijn taalvaardigheid ontwikkelen. Aanmelding voor begeleiding is niet vrijblijvend. Wanneer iemand ondersteuning wenst, is het zaak dat hij serieus gebruikmaakt van de hulp die wordt aangeboden. Voor de coaches geldt: “reflecteer het gedrag, geef feedback en motiveer zo de deelnemer.” Al met al is er veel behoefte aan coaching, en aan het uitwisselen van ervaringen tussen de coaches. Dat maakt dat deze bijeenkomsten altijd goed bezocht worden.

Terug naar het nieuwsoverzicht