Donatie voor De Opstap

Logeerhuis De Opstap ontvangt donatie van de medische staf van het
Martini Ziekenhuis

Stichting logeerhuis De Opstap heeft een kerstgift van de vereniging
medische staf van het Martini ziekenhuis ontvangen. Ieder jaar zoekt de
medische staf van het ziekenhuis een goed doel uit. Dit jaar viel de
keus op De Opstap. Namens de vereniging kwam mevrouw Karin van Tol
persoonlijk naar De Opstap om een cheque van  2.500,-  euro te
overhandigen. “Het logeerhuis is een mooie en zinvolle voorziening”, zo
lichtte ze de schenking toe.
De voorzitter en penningmeester van De Opstap toonden zich erg ingenomen
met de gift. “We beschouwen dit als een blijk van waardering voor het
werk dat de meer dan zestig vrijwilligers van De Opstap dagelijks in het
logeerhuis verzetten”, was hun reactie.

Herstel en adempauze voor mantelzorgers

De Opstap is opgericht omdat mensen na ontslag uit het ziekenhuis niet
altijd direct naar huis kunnen. In De Opstap kunnen ze dan in een
huiselijke sfeer komen logeren. Ook mensen met een mantelzorger die aan
een adempauze toe is, kunnen in De Opstap terecht.  Zij kunnen rekenen
op de steun en begeleiding van vrijwilligers.

Financiële steun

De steun van donateurs is voor De  Opstap van grote waarde. Met financiële
bijdragen van de gemeente Groningen en diverse fondsen en donaties kan
De Opstap de eigen bijdrage van de gasten op een laag niveau houden. Zo
kan iedereen van het logeerhuis gebruik maken.

Zie voor meer informatie: www.deopstap050.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht