Groningen

Get a grip

Jongeren geven (te) gemakkelijk geld uit, zo blijkt uit onderzoek. Vaak komen ze daardoor in financiële problemen. Humanitas startte vorig jaar het project Get a Grip om jongeren tussen 16 en 25 jaar te helpen hun financiën – weer –op orde te krijgen.

Peer pressure

Mobiele telefoons, scooters, sportschoolabonnementen…

De verleidingen voor jongeren zijn tegenwoordig enorm groot. Daarnaast krijgen ze vanaf hun 18e te maken met zorgverzekering, studiefinanciering en, in veel gevallen, op kamers gaan. Ook speelt peer pressure een rol: jongeren willen

niet onderdoen voor hun leeftijdsgenoten. Bovendien wordt hun

vaak – te – gemakkelijk krediet verleend. ‘Jongeren overzien nog niet goed wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes’, zegt Roy Meerburg van Humanitas. ‘Geldzaken kunnen dan behoorlijk uit de hand lopen. Met Get a Grip leren we hun hoe hier goed mee om te gaan.’

Online en face tot face

Get a Grip is inmiddels op vier plaatsen in Nederland gestart.

Westerkwartier, Zwolle, Almere en West-Brabant West. Aanmelding gebeurt op vrijwillige basis. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers helpen de deelnemers bij het op orde krijgen van bijvoorbeeld schulden, uitgaven of hun financiële

administratie. Dit kan online of face tot face, afhankelijk

van de gemeente waar Get a Grip wordt aangeboden. Meerburg: ‘Vooralsnog is dit een pilot, medio 2019 vindt de eindevaluatie plaats. Maar de eerste ervaringen zijn veelbelovend.’ [Inmiddels is het aantal afdelingen uitgebreid, waaronder met Humanitas Groningen stad]

Terug naar het nieuwsoverzicht