Groningen

Groningen werkt Zuid-Oost

Dit is de titel van een markt over werk: vrijwilligerswerk, participatiebanen en betaalde banen. Een activiteit voor de bewoners van de wijk waar de locatie van deze markt gevestigd is, in dit geval Helpman en de Wijert. Het evenement vond plaats op woensdag 30 mei van 14:00 tot 16:00 uur in het gebouw van de BSV Helpman.   

Humanitas was ook aanwezig en werd vertegenwoordigd door: Ria (coördinator project Mantelzorgondersteuning) en Yvonne (projectcoördinator cluster Opvoeden en Opgroeien, verantwoordelijk voor het project Mooie Middag Maatjes).

“Humanitas staat op dit soort markten om met mensen in contact te komen. Om hen te informeren over onze projecten, onze diensten en om nieuwe vrijwilligers te werven.

Humanitas is in iedere wijk waar een dergelijk evenement plaatsvindt aanwezig. Soms staan wij er, maar in een ander geval zijn dat collega’s van ons. Humanitas is in iedere wijk actief, daarom vinden wij het belangrijk dat er een vertrouwd gezicht aanwezig is bij een activiteit als deze.

Er is veel belangstelling van mensen. Zo hebben wij over al die activiteiten tientallen aanmeldingen gekregen om vrijwilliger te worden. Dat heeft al geleid tot enkele vervolggesprekken. Mensen kunnen op een markt als deze uiteraard ook bij ons terecht met een hulpvraag.

Het is van belang dat verschillende organisaties samenwerken om burgers de juiste hulp te kunnen bieden. Niet alleen op het gebied van de dienstverlening op zich maar juist ook in het leggen van contact met mensen. Pas als de ontmoeting heeft plaatsgevonden kun je iemand begeleiden, informeren etc. Een deel van de mensen die hier komen heeft moeite om via een andere weg contact te leggen met de hulp- en dienstverlening die beschikbaar is, ze weten soms niet af van het bestaan van een organisatie.”   

Marije (gemeente Groningen) vertelt waarom dit soort markten plaatsvinden in deze vorm "we willen de diensten naar de wijk brengen. Samen met verschillende organisaties. Zij kennen de burgers en zij bieden werk aan in de buurt waar de mensen wonen. Het aantal organisaties dat zichzelf presenteert verschilt per wijk omdat niet iedere organisatie in alle wijken actief is." Voorbeeld: op de markt in Selwerd was het Wijkbedrijf Selwerd een van de organisaties die zichzelf presenteerde. Zij waren niet aanwezig in Helpman, omdat zij daar niet werkzaam zijn en burgers uit de wijk Helpman misschien beter passen bij een project in hun eigen buurt.

Theo (Wij-team de Wijert) geeft aan "er is een aanzienlijk aantal personen dat moeite heeft om werk (vrijwilligerswerk, participatiebaan of betaald werk) te vinden omdat zij moeilijk in contact kunnen komen met organisaties. 

De organisaties die aanwezig zijn op de markt, of die folders hebben aangeleverd, daar hebben de gemeente en het Wij-team connecties mee. Ze zijn benaderd met de vraag of zij hun medewerking willen verlenen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn en een stand te bezetten.

Zowel organisaties als bezoekers zijn met elkaar in gesprek. Niet alleen een bezoeker met een medewerker van een organisatie, maar dus ook gesprekken tussen medewerkers van organisaties. En tussen mensen die zich willen laten informeren.

Of dit evenement op herhaling gaat, en zo ja wanneer is onbekend: het is een proef. We gaan evalueren. Bij succes gaan we door, zijn we niet zo tevreden dan kiezen wij misschien voor iets anders. 

We ontvangen veel positieve reacties, en kijk hoe de mensen druk bezig zijn met het leggen van contact" sluit Theo af met een tevreden twinkeling in zijn ogen.

Inmiddels is bekend dat dit evenement voor de bewoners van de wijken de Korrewegwijk, de Hoogte en de Indische buurt op donderdag 5 juli van 14:00 - 17:00 uur plaatsvindt in het Floreshuis.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht