Groningen

Humanistisch Café opent de ogen van het publiek

Maandag 27 maart jl. werd voor het eerst het Humanistisch Café georganiseerd. Het Humanistisch Café is ontstaan uit een samenwerking tussen het Humanistisch Verbond Groningen en Humanitas Groningen Stad. Het onderwerp van de avond was: Hoe zit het in Syrië en het verdere Midden-Oosten? Een zeer interessant onderwerp dus voor mensen die werken met vluchtelingen of een interesse hebben in het Midden-Oosten.

Een groep van ongeveer 75 mensen is bijeen gekomen in het Floreshuis. Onder de geïnteresseerden zitten veel taalcoaches en vluchtelingencoaches. Coaches die zich als vrijwilliger inzetten voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, veelal via Humanitas. Zij zijn afgekomen op de uitnodiging om een beter beeld te krijgen van de (politieke) situatie in het Midden-Oosten en Syrië in het bijzonder.

Rond 20:00 opent host en discussieleider Bahram Sadeghi de avond. Hij heet een ieder welkom, verteld kort het programma en laat weten wat het doel is van de avond: een achtergrond schetsen van de conflicten in het Midden-Oosten waar veel vluchtelingen vandaan komen en daarbij Syrië in het bijzonder.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie, is dr. Pieter Nanninga uitgenodigd. Dr. Nanninga is Universitair docent Midden-Oosten studies aan de RUG. In ongeveer een half uur vliegt hij door de tijd. Daarbij begint hij zijn verhaal rond de Eerste Wereldoorlog en eindigt hij in het heden. Duidelijk wordt wel dat er zowel in het Midden-Oosten als in Syrië veel verdeeldheid heerst en er veel verschillende (religieuze) groepen zijn. Op dit moment zijn er nog vier belangrijke groepen: 1. Het Assad Regime, 2. De Koerden, 3. De Rebellen (bijv. het vrije Syrische leger, maar ook Al Qaida), 4. Islamitische Staat. Wat eens een burgeroorlog was, is nu een internationale machtsstrijd geworden. De tegenstellingen in Syrië zijn zichtbaar. Ze zijn Moslim, maar ze zijn meer dan Moslim alleen. 

De mensen in de zaal luisteren aandachtig naar het verhaal van dr. Nanninga en een aantal van hen schrijven druk mee. Eén van de aanwezigen zegt er het volgende over: “Ik vond Pieter erg sterk en zijn verhaal erg interessant. Het verhaal is mij grotendeels bekend, maar het is goed om het weer even op een rijtje te hebben”.

Dan volgt een korte pauze waarin de mensen elkaar opzoeken om bij te kletsen of om het verhaal van dr. Nanninga nog even na te bespreken.

Na de pauze volgt er een discussieforum onder leiding van Bahram die met spitsvondige opmerkingen de avond schwung geeft en goed leidt. De drie sprekers worden één voor één op het podium geroepen door Bahram, die hen enkele vragen stelt. Allereerst Yamen Erksousi, een Syrische vluchteling dit nu sinds anderhalf jaar in Nederland woont. Hij is via o.a. Griekenland, Duitsland, het Drentse Vledder en Bellingwolde in Groningen beland en hij verteld onder meer dat Syrië niet achtergesteld is, ondanks dat veel Nederlanders dat denken. Eind april opent Yamen zijn eigen cateringbedrijf in de Wolkenfabriek.

Daarna is de beurt aan dr. Erin Wilson, directeur van het studiecentrum voor Conflict, Religie en het Publieke domein, Rijksuniversiteit Groningen. Zij geeft aan dat mensen meer eerst naar de context en de mens moeten kijken, voor direct te oordelen. Op die manier kunnen we meer nuance aanbrengen in het eenzijdige beeld op religie. Verder is ze van mening dat religie en democratie niet zo star zijn als dat de meeste mensen denken en daarom best samen kunnen gaan. Als derde en laatste wordt ook dr. Nanninga weer het podium op gevraagd.

Na deze korte introductie is het de beurt aan het publiek om vragen te stellen. Iemand vraagt hoe het was voor de oorlog, hoe gingen de mensen toen met elkaar om? Yamen geeft aan dat iedereen toen in harmonie samenleefde. “Je vroeg elkaar niet naar religie, dat hoorde niet zo”. Dit veranderde toen er mensen werden vermoord en de nadruk opeens wel kwam te liggen op je religieuze achtergrond. Dit werd mede beïnvloed door de media.

Ook wordt de vraag gesteld waarom ook veel Soennieten vluchten voor IS, terwijl zij Soennitisch zijn. Het antwoord is deels dat IS ook tegen Koerden vecht, ondanks dat zij ook Soennitisch zijn. Bovendien vluchten de mensen niet alleen voor IS, maar ook voor Assad. Dat is belangrijk punt, waar niet iedereen bij stil staat.

Na nog een aantal vragen en opmerkingen uit het publiek is het tijd voor de drie sprekers om hun slotwoord uit te spreken. De drie zijn het er over eens dat we niet te veel in hokjes moeten denken. Pieter Nanninga: “De Syriër bestaat niet en de Moslim ook niet”. Erin Wilson voegt hier aan toe: “Kijk niet naar het label, maar kijk naar de mens achter het label”. Tenslotte geeft Yamen aan: “Ja, er zijn veel verschillen. Maar ondanks die verschillen kunnen we ook goed met elkaar samen leven”. 

Mooie  en wezenlijke slotwoorden die bij het publiek toch de ogen hebben geopend. “Het spreekt zo voor zich, maar je staat er eigenlijk nooit bij stil” aldus een taalcoach. “Ik vond Bahram zeer goed als host, Yamen erg informatief, Pieter zeer sterk en Erin charmant en verstandig” vervolgt hij zijn verhaal. “Toch had ik verwacht dat het vanavond ook zou gaan over hoe we als taal- en vluchtelingencoaches om moeten gaan met de verschillen die er zijn”.

Eén van de weinige jonge vluchtelingencoaches is het hier mee eens: “Ik vond het een erg leerzame avond, maar wellicht had er iets meer tijd besteed kunnen worden aan het heden en iets minder aan het verleden”.

Al met al wat het een zeer geslaagde avond en gingen de mensen met een goed gevoel naar huis. De eerste editie van het Humanistisch Café was een succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Wil je meer weten over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen? Klik dan hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht