Groningen

Humanitas Platform vrijwilligers actief

Hoe het begon

Tijdens een bijeenkomst voor vrijwillig coördinatoren (VC'rs) in april 2017 zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen door de aanwezigen. Een werkgroep kreeg de naam: "Platform". Een viertal vrijwillig coördinatoren zagen het wel zitten om het Platform op poten te zetten en zo geschiedde. Er werd vergaderd, want zij hadden een duidelijk doel voor ogen: vrijwilligers binnen Humanitas een stem geven die gehoord moet worden. Het Platform heeft inmiddels voorstellen uitgewerkt om te komen tot een structurele vertegenwoordiging van de vrijwilligers in overleggen met de beroepsorganisatie en het bestuur van Humanitas Stad.

Hoe ging het verder

In VC-bijeenkomsten op 10 oktober 2017 en 13 maart 2018 zijn de voorstellen van het Platform gepresenteerd en besproken. De initiatiefnemers van het Platform hebben in een overleg met bestuur en afdelingsmanager aangegeven waarom zij een Platform wenselijk vinden en hoe zij de vorming, ontwikkeling en positie van een vrijwilligers Platform zien. Humanitas is als organisatie in ontwikkeling. Momenteel zijn er landelijke ontwikkelingen gaande binnen Humanitas om zich te ontwikkelen tot een betere en duurzame organisatie: Humanitas Toekomstbestendig (HTB). Welke consequenties dit precies zal hebben voor Humanitas Stad is nog niet duidelijk. Inmiddels heeft het Platform hierover wel contact met het bestuur, evenals over onze wens om vrijwilligers hun stem te laten horen en daarmee meer gehoord te worden.

Platform voor de Humanitas vrijwilliger

We willen niet stil blijven zitten en ons initiatief om de communicatie met de vrijwilligers en de VC’rs te verbeteren door te zetten. In het belang van  het vrijwilligerswerk binnen Humanitas denken we dat ook meer binding onderling en met de organisatie belangrijk is. In onze grote Humanitas-afdeling, Humanitas Stad, werken naast de vele vrijwilligers ook professionals voor de ondersteuning. Het Platform moet worden gezien als aanvulling op het bestaande overleg om de vrijwilliger meer stem te geven en om meer gehoor te vinden.

Op zoek naar jou?

Het Platform wil graag uitbreiden. Vier mensen ervaren we als een smalle marge. Wij zijn op zoek naar:

  • vrijwilligers die het Platform bestuurlijk willen aanvullen om de komende tijd mee te denken en mee te organiseren en mee wil overleggen en

  • vrijwilligers die op onderwerp wel willen meewerken en meedenken, bijvoorbeeld ontwikkeling van een vrijwilligersovereenkomst, werving en introductie van vrijwilligers algemeen Humanitas en specifiek voor een afdeling.

Enthousiast geworden en wil je meer informatie of je aanmelden? Neem contact op met één van de huidige Platformleden:

- Ellen Breugem, ellenbreugem@xs4all.nl, 06-23922233

- Margot Brettschneider, margot.humanitasgroningen@gmail.com , 06-838859977

- Gerard te Meerman, G.J.te.Meerman@gmail.com

- Eelco de Haan, fehteg@xs4all.nl , 06-13061083

Terug naar het nieuwsoverzicht