Groningen

Informatiemarkt 'Verbinding'

Verbinding

Woensdag 27 juni werd in de Tuinzaal van het Humanitas-gebouw aan het A-kerkhof het evenement ‘Verbinding’ gehouden. Dit is een informatiemarkt voor vluchtelingen en nieuwe statushouders. Het werd gecoördineerd door de afdeling Maatschappelijke Begeleiding van Vluchtelingen (MBV). Er werd door 11 verschillende organisaties, waaronder Humanitas, informatie gegeven over de hulp- en dienstverlening die zij bieden in de vorm van 14 verschillende projecten. Op het moment dat ik aanwezig was, kwamen naar schatting bijna 80 geïnteresseerden binnen wandelen. Een medewerkster van de Stichting Leergeld Groningen was eveneens aanwezig op de informatiemarkt ‘Verbinding’. Ze zijn een organisatie die zich inzet voor de belangen van kinderen uit gezinnen met inkomens lager dan 120% van de bijstandsnorm, de uitkering op basis van de Participatiewet. Dat is, omdat zij zich inzet om sociale uitsluiting tegen te gaan, juist een manier om te zorgen voor verbinding. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat een behoorlijk deel van de gezinnen die hulp vraagt van de stichting Leergeld nieuwe statushouders zijn.

Voor niets gaat de zon op

Op de informatiemarkt ‘Verbinding’ was ook de organisatie Sam events 4 you aanwezig. Zij organiseerden op deze woensdag een evenement in activiteitencentrum De Holm aan de Folkingestraat: ‘Voor niets gaat de zon op’. Dit is een evenement voor mensen met weinig geld. Omdat een deel van de vluchtelingen en nieuwe statushouders weinig geld te besteden heeft, respectievelijk het voor een werkloze heel interessant en leerzaam kan zijn om een vluchteling te begeleiden en/of coachen is het goed als er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen beide activiteiten. Daar werd op ingezet door op beide locaties mensen door te verwijzen naar het evenement op de andere locatie. Aan gezinnen die leven in financiële armoede wordt door bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank de tip gegeven om contact op te nemen met Stichting Leergeld. De GKB was een van de organisaties die vertegenwoordigd waren op het festival ‘Voor niets gaat de zon op’. Op het festival ‘Voor niets gaat de zon op’ was Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ook aanwezig. Een organisatie die zich bij uitstek inzet voor de belangen van vluchtelingen en nieuwe statushouders. Al met al zijn 'Verbinding' en 'Voor niets gaat de zon op' twee evenementen met mooie initiatieven en ideeën.

-Emile Diekstra

Terug naar het nieuwsoverzicht