Kindervakantieweken naderen

Zaterdag 22 juni was de jaarlijkse trainingsdag voor alle vrijwilligers die mee gaan met de kindervakantieweken.

In de ochtend volgden de deelnemers een workshop kinder-EHBO. Hierbij werd bijvoorbeeld geoefend welke handelingen je uitvoert bij verstikking of flauwte. Ook was er een workshop ‘signaleren van kindermishandeling’, waarbij werd besproken welke signalen een onderbuik gevoel kunnen oproepen, hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en wat juist niet verstandig is om te doen. 

Voor de één is dat nieuwe informatie, voor de ander een opfrisser. Sommigen gaan al jaren mee, voor anderen is het de eerste keer. De ene nieuweling beschikt over kennis en ervaring vanuit studie of werk, een ander is nog niet bekend met EHBO en het begeleiden van kinderen. Het fijne is dat mensen elkaar aanvullen, en met elkaar meedenken. 

Na de workshops was er een lunch, die werd gevolgd door het verkrijgen van algemene informatie over de vakantieweken en het bespreken van diverse casussen. Wat te doen als een kind heimwee heeft? Hoe handel je als er sprake is van ongewenst gedrag als pesten, geweld, seksuele intimidatie? Hoe ga je om met kinderen met AD(H)D of autisme die overprikkeld raken? Ook hier werd kennis en ervaring gedeeld. Ook was er de tijd om te brainstormen over het weekprogramma die elke week grotendeels zelf kan vormgeven. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel. Volgende week gaat het eerste kamp al van start!

Terug naar het nieuwsoverzicht