Groningen

Geslaagde trainingsdag Kindervakantieweken

Zaterdag 16 juni was de trainingsdag. Al ruim voor 10:00 uur hadden zich zo’n 35 enthousiaste vrijwilligers verzameld in de Tuinzaal van het Humanitas-gebouw. Hoe ziet zo’n trainingsdag eruit? Wat wordt er gedaan?

Nadat Dana ons welkom had geheten volgde een korte introductie gegeven door Ineke. Daarna werden er twee groepen gevormd: de ene groep ging naar een workshop over kindermishandeling, de andere groep deed een workshop EHBO. Hoewel heimwee af en toe voorkomt tijdens een vakantie draait dit niet om ongelukkig zijn maar om ziekte, verwondingen etc.

“De workshop EHBO is nuttig. Verbranding door de zon komt regelmatig voor. Het is goed om te weten wat eerste, tweede en derdegraadsverbranding inhoudt. En vooral hoe je moet handelen als daar sprake van is. Het plakken van pleisters of het aanleggen van een verbandje was voor iedereen goed te doen. Iemand in een stabiele zijligging leggen was voor sommigen moeilijker. De docent wist de theorie leuk te brengen. Dit maakt het aangenaam om deel te nemen” zo vertelt een van de deelnemers.

Emma vertelt “Het is goed om dingen als EHBO en kindermishandeling even weer op te frissen, maar in principe heb ik alle informatie (ook didactisch gezien) al gehad binnen mijn opleiding Logopedie.”

Zelf zat ik bij de workshop over kindermishandeling. Naast theorie bekeken wij filmpjes met gespeelde situaties. Die zich in werkelijkheid helaas voor doen. Omdat mishandeling en verwaarlozing enorm veel invloed heeft op de ontwikkeling van een kind, en diens verdere leven, is het van groot belang om goed te signaleren en zorgvuldig te handelen wanneer er bij jou het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt.

Aleid was niet aanwezig bij de training. “Ik heb gehoord dat het een leuke, interessante dag is geweest. Als ik er wel bij was geweest, zou het voor mij een opfrissing zijn geweest. Dit jaar ga ik voor de 5e keer mee. Ik ben tot nu toe vier jaren op rij mee geweest. Met name voor nieuwe medewerkers is het goed om kennis op te doen over kindermishandeling of te oefenen wat je moet doen als een kind is gestoken door een wesp. Zeker als je hier in jouw werk of studie niet mee te maken hebt.”

Wie hard werkt, een les volgen is ook hard werken, krijgt vanzelf trek. De lunch, bereid door en geserveerd in Eeterie de Globe, was dan ook zeer welkom. Hartelijk dank voor alle lekkernijen!

Na de lunchpauze werden er, in groepjes, drie cases besproken. Situaties die zich tijdens een vakantieweek kunnen voordoen. Het was een heel gezellige en zeer leerzame dag. Leuk om kennis te maken met collega’s.

Emma is een van de groepsleidsters in week 1. Ze is als taalcoach reeds bekend bij Humanitas. “Ik zag een bericht op Facebook, en heb mij toen aangemeld. Vervolgens werd ik gebeld door de coördinator. Er werd mij verteld wat er van een begeleider wordt gevraagd, en wat voor andere begeleiders er meegaan.”

Monica gaat mee in week 2. Zij is een debutante. Het bal vindt plaats tijdens de bonte avond? Monica is op dit moment nog niet actief als vrijwilligster binnen Humanitas. “Ik vind het heel goed dat we leren na te denken hoe je professioneel moet handelen. Een goede, professionele, voorbereiding is belangrijk. We hebben een grote verantwoordelijkheid.”

Over deze professionaliteit zegt Ineke het volgende “Wij wilden sowieso de trainingsdag een nieuwe impuls geven en ook minder vrijblijvend maken. Het motto van Humanitas is immers: “geen vrijwilliger ongeschoold op pad”. Ook hebben wij het keurmerk Kindervakantieweken en ook dat willen we natuurlijk graag behouden. Dus ook in dat kader wilden we deze dag organiseren.

Omdat er veel personele wisselingen waren in de KKC hebben Dana, Anes en ik ons wat intensiever bemoeid met de organisatie en de invulling van deze dag. Vroeger deed de KKC dat zelf en hadden wij daar minder bemoeienis mee. Mijn indruk is dat het eerder wat meer vrijblijvend was, en de animo om deel te nemen gering.”

Er waren meerdere personen aanwezig die in het nabije verleden al eens of zelfs meerdere keren zijn mee geweest. De opkomst van ervaren vrijwilligers was heel behoorlijk. Hoe komt dat, Ineke?

“Ik denk dat het belangrijk is geweest dat wij hebben uitgelegd waarom deelname aan deze dag zinvol (en verplicht) is, en ook hebben beschreven wat de inhoud van de dag zou zijn. Juist ook de ontmoeting met andere vrijwilligers is van belang.

Om te voorkomen dat we toch met een klein clubje zouden zijn én om onze eigen tijdsinvestering in de hand te houden hebben we ervoor gekozen om alle vrijwilligers uit het hele district tegelijk uit te nodigen.”

Het was een geslaagde dag. Dit wordt beaamd door Ineke “Wij vonden het een geslaagde dag. De opkomst was goed, het enthousiasme van de vrijwilligers was aanstekelijk en hun gezamenlijke deskundigheid al best indrukwekkend.

Natuurlijk kan het altijd beter. Het was de eerste keer dat we dit zo deden. We hoorden terug dat het eerste deel van de EHBO wat lang en saai was. Sommige vrijwilligers lieten weten dat ze graag meer tijd en ruimte hadden willen hebben om alvast met het team van de eigen vakantieweek samen dingen door te nemen. Die suggestie nemen we zeker mee voor volgend jaar!”

Na de afsluitende borrel gingen de groepjes (de verschillende weken en kampen) nog met elkaar in gesprek om te bespreken hoe hun weekprogramma eruitziet. Of om een afspraak te plannen voor een vergadering om het hierover te hebben. De groep die in week 1 (28 juli tot en met 4 augustus) de kinderen uit de provincie Groningen gaat vermaken, is op 30 juni nog eens bij elkaar gekomen. 

Emma is zoals reeds vermeld een van de groepsleiders in week 1. Samen met haar collega’s wil ze de kinderen een fijne week laten beleven. Zelf verwoordt zij het als volgt “Ik heb mij (voor het eerst) aangemeld omdat ik graag een deel van mijn vrije tijd wilde investeren in het ‘goed doen voor een ander’. Ik gun ieder kind een mooi plekje op deze wereld en helaas is dat nog niet altijd mogelijk, hiermee kunnen we dat weer een heel klein stukje bereiken. Daarnaast is het mooie werkervaring bij de opleiding. Het lijkt me ook leuk om bij de leiding nieuwe mensen te leren kennen.”

Terug naar het nieuwsoverzicht