Groningen

Loopgroep Astrea rent voor De Opstap

Dinsdag 27 juni heeft Loopgroep Astrea een cheque ter waarde van €400,- overhandigd aan het logeerhuis De Opstap. Ieder jaar organiseert de loopgroep in het laatste weekend van maart de Runnersworld Astrea Run. Aan deze loopwedstrijd koppelen zij een goed doel. Aan deelnemers wordt gevraagd een donatie te geven aan het gekozen goede doel. Dit jaar is geld ingezameld voor De Opstap, het logeerhuis in de Korrewegwijk voor herstel en respijt, dat geheel door vrijwilligers wordt vormgegeven.

Het bestuur van de logeerhuis De Opstap is zeer blij met de donatie. Stichting Logeerhuis De Opstap is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Mede dankzij dit soort giften kan De Opstap de eigen bijdrage van de gasten zo laag mogelijk houden en kunnen de vrijwilligers een goede begeleiding krijgen. Giften , zoals die van de Loopgroep Astrea zijn voor De Opstap dus van onschatbare waarde.

De Opstap
De Opstap is bedoeld voor mensen die willen herstellen en -bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname- nog niet alleen thuis kunnen zijn. Ook is De Opstap bedoeld voor mensen die tijdelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorg. De vrijwilligers in De Opstap nemen de zorg dan tijdelijk over en bieden respijtzorg om de mantelzorger een adempauze te geven. In het logeerhuis kunnen vijf gasten kortdurend verblijven.

De Opstap werkt met vrijwilligers. Toch brengt de exploitatie van De Opstap kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, energielasten, verzekeringen, de kosten van de ondersteuning van de vrijwilligers en de verblijfskosten van de gasten. De Opstap is als burgerinitiatief afhankelijk van bijdragen van de gemeente Groningen en van sponsoren, donateurs en vermogensfondsen die het logeerhuis een warm hart toedragen.

Meer informatie over De Opstap en de aanmelding van gasten is te vinden op www.deopstap050.nl.

Loopgroep Astrea
Loopgroep Astrea is opgericht op 1 september 1984 en telt ongeveer 230 leden. De loopgroep is gevestigd in het clubhuis op sportpark Selwerd in Groningen. Bij de trainingen van Loopgroep Astrea staat altijd het principe van “run for fun” voorop. Toch wordt er zeker doelgericht getraind. Iedereen kan altijd op zijn of haar eigen niveau meelopen.

Ook organiseert Astrea jaarlijks de Runnersworld Astrea Run. De volgende Astrea Run is gepland op 31 maart 2018.

Meer informatie is te vinden op www.loopgroepastrea.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht