Groningen

35 statushouders ondertekenen participatieverklaring

Participatieverklaring ondertekening bij Gemeente Groningen
statushouders in dialoog over inburgering
 
Op dinsdag 12 december 2017 ondertekenen 35 statushouders de participatieverklaring. De ondertekening vindt plaats in de oude raadzaal van de Gemeente Groningen. Met de ondertekening van de participatieverklaring sluiten de statushouders de workshops af die ze bij Humanitas gevolgd hebben.  In deze workshops staat de dialoog centraal over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers van Humanitas hebben deze workshops opgezet en verzorgen de bijeenkomsten. Dit is onderdeel van het project Maatschappelijk Begeleiding van Vluchtelingen.
 
Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen
Vrijwilligers van Humanitas helpen statushouders zo snel en goed mogelijk te wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Het gaat om vluchtelingen die na hun asielprocedure een verblijfsstatus hebben gekregen. Zij mogen zich in de gemeente vestigen en krijgen te maken met veel uitdagingen. Huisvesting, inrichting, een voorlopige uitkering, toeslagen, huis- en tandarts, een school voor de kinderen, verzekeringen; dit kan best lastig zijn. Zeker voor iemand die de weg niet weet, de taal amper spreekt en niemand kent. In opdracht van de gemeente helpt Humanitas hierbij. Naast de workshops voor de participatieverklaring biedt Humanitas ook vluchtelingencoaches, taalondersteuning en is er een dagelijks spreekuur waar ze met vragen terechtkunnen.
 
Over Humanitas Groningen Stad
Jaarlijks geven 3.200 vrijwilligers van Humanitas Groningen Stad zo’n 7.000 mensen tijdelijk een steuntje in de rug op het gebied van mantelzorgondersteuning, maatjescontact, opvoeden & opgroeien, thuisadministratie en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Dit doet Humanitas wijkgericht vanuit de 11 WIJ-teams. De waarden van Humanitas zijn: verantwoordelijkheid, eigen regie, gelijkwaardigheid en vraaggericht werken.

Foto © Henk Tammens

Terug naar het nieuwsoverzicht